W nowe rejony z pomysłami i nadziejami

„Kwiatem paproci" widowiskiem współczesnym nawiązującym do słowiańskiej Nocy Kupały gdzie w najkrótszą noc czerwcową paproć zakwita, a jej kwiat ma szczególne zmysłowe właściwości rozpoczęto w Rzeszowie jedną z części projektu Przestrzenie Sztuki.

Projekt stworzyły Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie, którym patronowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powołały po cztery ogólnopolskie centra artystyczno - edukacyjne koncentrujące działania na tańcu i teatrze. W czwórce drugiej uwzględniono Teatr im. Wandy Siemaszkowej. Obok Centrum Kultury w Lublinie, Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Projekt ułatwi współpracę z samorządami, uczelniami, szkołami i organizacjami lokalnymi odnośnie spektakli w terenie i wspólnych działań artystyczno- edukacyjnych.

- Jakie korzyści? - pytam Jana Nowarę, dyrektora Teatru Siemaszkowej. - To teatr plus wartość dodana - mówi. - Edukacja - warsztaty, prezentacje, spotkania i dyskusje. W jednym słowie - synergia. Wchodzimy w ten program z pomysłami i nadziejami na ekspansję w nowych rejonach.

W ramach Przestrzeni Sztuki w Rzeszowie przed miesiącem w Teatrze spotkali się miłośnicy poezji i malarstwa na wieczorze „prze-cięcia Pacześniak-Dłuski-Pacześniak", którego gospodarzami byli wymienieni artysta - plastyk i poeta. Oficjalnie otworzyła projekt premiera sceniczna spektaklu „Kwiat paproci" Martyny Łyko, który ma za sobą premierę plenerową. Przedstawienie malownicze, gdzie scena oświetlana kolorowo przypomina ognisko przy którym w zamierzchłej przeszłości odbywały się nasycone erotyką tańce i gonitwy. Baśniowa boginka w wielkiej urody kostiumie snuje opowieść o magicznym kwiecie, a szczęśliwy znalazca ufny w zapewnienia bogactwa w dobra wszelakie i szczęście w miłości szuka kwiatu paproci.

Łyko uwiarygadnia zmierzchłą legendę przenosząc w świat współczesny dzięki aktualnemu tekstowi Michała Szymaniaka, scenografii i kostiumom Anny Marii Karczmarskiej, choreografii Tobiasza Sebastiana Berga i muzyce Kamila Tuszyńskiego. W przedstawieniu Łyko jest słowiańska tradycja i dzisiejsze jej konotacje. Wszystko to przy pulsujących światłach - projekcje video Anastasiia Vorobiova, i muzyce dyskotekowej może wprowadzać w trans eksplorując marzenia. Obok aktorów Justyny Król, Anny Demczuk, Mateusza Marczydło i Pawła Gładysia są na scenie młodociani tancerze z zespołu „Rudki" z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie, co dopełnia miary założeń projektu.

W planach jest VIII Najazd Awangardy na Rzeszów - spotkanie poetów z Podkarpacia. Teatr zamierza włączyć się w organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski stulecie urodzin Jerzego Pleśniarowicza - wybitnego animatora kultury teatralnej w Rzeszowie, poety i tłumacza, przez wiele lat w przeszłości kierownika literackiego Teatru im. Wandy Siemaszkowej i zaproponuje czytanie performatywne jego tekstu „Panna Młoda z „Wesela" o Wandzie Siemaszkowej. Przewidziano też Rzeszów Off, gdzie zaprezentują się teatry niezależne i tworzące spektakle offowe.

W Przestrzeni Sztuki ma nadal rozwijać się Młoda Scena Teatru, od dwóch lat pod kierunkiem Barbary Napieraj. Poszerzy działalność Scena Wędrowna. Spektakl „Tango and Piazzolla" ma stać się pretekstem do warsztatów teatralno-tanecznych. Teatr chce zrealizować z podkarpackimi szkołami drugi etap projektu na czas pandemii „Teatr w sieci/natenczas" polegający na prowadzeniu przez aktorów warsztatów przygotowujących uczniów do wystawienia własnych inscenizacji i występów w konkursach recytatorskich. „Premiera z TVP3 Rzeszów" ma pokazywać widzom za pośrednictwem szklanego ekranu jak wyglądają przygotowania do premier.

Inne przedsięwzięcie w Przestrzeni Sztuki to sceniczne i plenerowe interwencje artystyczne StronaA/StronaB (Elektra/Kaligula) z udziałem młodzieży z trudnych środowisk. Misją integracja społeczna młodzieży zagrożonej wykluczeniem. W efekcie wspólnej pracy powstanie scenariusz na motywach tekstów klasycznych wzbogacony o doświadczenia uczestników. Działania sceniczne będą oparte na muzyce z „Elektry" Straussa i „Caliguli" Vivaldiego.

W dalszych planach projekt „Zwiedzanie filmu" w zamku w Łańcucie. Punktem wyjścia pracy z widzami-zwiedzającymi będzie powieść Jana Potockiego i na jej kanwie film „Rękopis znaleziony w Saragossie". Zwiedzanie zamku ma być połączone z projekcjami fragmentów filmu i wystawami scenografii. Tak przygotowana ścieżka stworzy teatralno-filmową lekcję dla grup zwiedzających dawną rezydencję Lubomirskich i Potockich.

Czas i forma realizacji przedsięwzięć planowanych w Przestrzeni Sztuki oczywiście będą zależały od sytuacji pandemicznej. Na Facebooku powstał fanpage „Przestrzenie Sztuki Rzeszów". Tam pojawią się informacje o wszystkich działaniach. Pozostałe na www.teatr-rzeszow.plAndrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
26 października 2020
Portrety
Jan Nowara