W Rzeszowie - o Grotowskim, Kantorze i Szajnie

Rzeszów ma ważny powód szczycić się, że stąd pochodzą dwaj niezwykle znaczący dla światowej kultury twórcy teatralni z drugiej połowy XX stulecia: Jerzy Grotowski i Józef Szajna. Z kolei Tadeusz Kantor, urodził się w pobliskim Wielopolu Skrzyńskim.

Dlatego właśnie w Rzeszowie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 14 - 18 września br.  będzie się odbywała konferencja „Źródła pamięci: Grotowski - Kantor - Szajna”. Prelekcje wygłoszą cenieni znawcy twórczości każdego spośród trzech wybitnych twórców teatru: Zbigniew Osiński, Kazimierz Grotowski, Klaudiusz Święcicki, Tomasz Rodowicz, Bogdan Renczyński i Agnieszka Koecher - Hensel. Wystąpią również historyk literatury z Uniwersytetu Rzeszowskiego - Magdalena Rabizo - Birek oraz związani z Rzeszowem - Jerzy J. Fąfara, autor literackiej biografii „18 znaczy życie. Rzecz o Józefie Szajnie" i Andrzej Piątek, który napisał dwie książki będące dziennikarskim zapisem twórczych związków Józefa Szajny z jego rodzinnym Rzeszowem - „Spotkania z Szajną” i „Szajna. Ślady ostatnie”. Uhonorowane „Złotym Piórem” ZLP i Nagrodą m. Rzeszowa I st. w dziedzinie kultury.

Każdego wieczoru zaprezentują się teatry, które nawiązują do idei Grotowskiego, Szajny i Kantora. M.in. Teatr Chorea z Łodzi ze spektaklem „Grotowski - próba odwrotu”, Teatr Brama z Goleniowa z przedstawieniem „Uczucie dźwięku - apoteoza”, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie ze zrealizowanym w nim przez Szajnę jego ostatnim przedsięwzięciem teatralnym „Deballage”. A także Teatr Maska ze sztuką „Niech żyje cyrk” i Teatr Przedmieście z „Obietnicą”.

Będą wystawy fotografii, projekcje filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami oraz wycieczka po Rzeszowie śladami Grotowskiego i Szajny, którą poprowadzi literat - regionalista Marek Czarnota.  Zaplanowano wyjazd do Nienadówki, gdzie zrealizowano film o dzieciństwie Grotowskiego „Nienadówka, 1980” i do Wielopola Skrzyńskiego, miejsca urodzenia Kantora, w którym znajduje się jego muzeum.

Imprezę organizuje Urząd m. Rzeszowa, patronuje jej marszałek woj. podkarpackiego.Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
20 sierpnia 2011