W Rzeszowie pogranicza kultur

Teatr Siemaszkowej gości na dorocznej edycji festiwalowej, która od dzisiaj potrwa do przedostatniego dnia sierpnia artystów z Bułgarii, Litwy i Rumunii. Te kraje są sobie i nam bliskie, ale regionalnie znane mniej. Celem Trans/Misji jest umocnienie i poszerzenie tych więzi.


Przyjechały do Rzeszowa Teatr Dramatyczny z Szawli na Litwie, Teatr Narodowy im. Vasile Alecsandriego z Jass w Rumunii i Teatr Credo z Sofii w Bułgarii. Ich przedstawienia łączy motyw miłości: litewskie „Mariaż idealny" to opowieść o słodko-gorzkiej miłości ludzi dojrzałych, bułgarskie „Tata ma zawsze rację" eksploruje miłosne wątki z Andersena, rumuńskie „Szczęście, które minęło" to uczuciowa refleksja o dojrzewaniu i przemijaniu.

Bułgaria i Litwa przywożą też wystawy prac scenograficznych i fotografii, Rumunia performance muzyczny „Dźwięk i kolor".

Teatr Siemaszkowej pokaże dwie premiery - „Show and Go!" z muzyką i w reżyserii Jerzego Satanowskiego oraz „Tango and Piazzolla" w reżyserii Tomasza Dajewskiego. A przedpremierowo „Wesołe kumoszki z Windsoru" Szekspira w reżyserii Pawła Aignera. Interdyscyplinarna Grupa Teatralna Asocjacja 2006 Piotra Tetlaka widowisko plenerowe „Vinum".

Interesująco zapowiada się ekspozycja pokłosia 17. Międzynarodowego Biennale Teatralnego Rzeszów 2020 oraz recitale: aktorski piosenek międzywojennych Anny Sroki-Hryń i folkowy Gaby Janusz.

Szczegóły na www.wchodsztuki.teatr-rzeszow.plAndrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
27 sierpnia 2020