W Rzeszowie „Wschód sztuki"

Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprosił 22-25 sierpnia artystów z Batumi, Odessy i Wilna oraz innych regionów Polski celem zaprezentowania spektakli, koncertów, wystaw, filmów, a także udziału w widowisku plenerowym.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w Rzeszowie, w Teatrze „Maska", Wojewódzkim Domu Kultury, kinie „Zorza", Filharmonii Podkarpackiej, na dziedzińcu Zamku Lubomirskich i na specjalnie przygotowanej Scenie Dziedziniec Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

Inspiracją zorganizowania kolejnej międzynarodowej imprezy o takim charakterze był sukces ubiegłorocznej, pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TransMisje Rzeszów - Koszyce - Ostrawa - Debreczyn - Lwów - Troki. Ten Festiwal w tym roku odbędzie się w Koszycach, a w jego ramach 11 września będzie Dniem Polskim. Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezentuje wówczas wraz z innymi instytucjami kultury różnorodny i bogaty program.

Niemałe zainteresowanie tym Festiwalem skłoniło jego pomysłodawcę, dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej Jana Nowarę do stworzenia w Rzeszowie nowego, nieco podobnego, skupiającego w jednym miejscu artystów kilku państw, dla których istotny jest kontekst pogranicza. Dyr. Nowara tym razem zaprosił do współpracy trzech dyrektorów teatrów o dużej renomie - z Batumi, Odessy i Wilna. Projekt poza wymiarem artystycznym ma wagę ideową ponieważ łączy w kulturalny czworobok Gruzję i Ukrainę z Polską i Litwą, przynależnymi do Unii Europejskiej.

Podczas TransMisji - Wschodu Sztuki w Rzeszowie, Państwowy Teatr Dramatyczny im. Ilii Czawczawadzego w Batumi przedstawi sztukę „Karol" Mrożka, Ukraiński Akademicki Muzyczno-Dramatyczny Teatr im. Wasyla S. Wasylki w Odessie spektakle „Ona go kochała", „Piękny rogacz" oraz „Samotny ludzki głos" na kanwie książki „Czarnobylska modlitwa" noblistki Swietłany Aleksijewicz, Rosyjski Teatr Dramatyczny w Wilnie „Kronikę przyszłości". Teatr im. Wandy Siemaszkowej zaprezentuje przedstawienie „Kiedy byłem małym chłopcem". A premierowo i plenerowo widowisko muzyczne „Chcemy więcej". Plenerowo będzie można też obejrzeć spektakl „Rabin Maharal i Golem - czyli prawda i śmierć" poznańskiej grupy „Asocjacja 2006".

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się - recital pieśni żydowskich Małgorzaty Pruchnik-Chołki, koncerty gruzińskiego zespołu folklorystycznego Meskheti, Orkiestry Kameralnej Ukraińskiego Akademickiego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. Wasyla S. Wasylki w Odessie, Vitold Rek & the Spark Lem. Muzyczne sfery - dedykowany pamięci dziennikarza Polskiego Radia Rzeszów Rafała Potockiego oraz występ litewskiego artysty wykonującego muzykę jazz-folk Andreja Polevikova. Będą wystawy fotografii, akwafort i plakatu teatralnego. Również pokazy nagradzanego na festiwalach filmu Mirosława Słaboszpyckiego „Plemię" i znakomitego fabularyzowanego dokumentu „Łukasiewicz - nafciarz romantyk".Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
20 sierpnia 2019