W sobotę otwarcie

Dobra informacja dla miłośników twórczości Witolda Gombrowicza. Już w najbliższą sobotę w podradomskiej Wsoli otwarte zostanie muzeum w całości poświęcone twórcy.

Muzeum mieści się w pałacyku należącym do rodziny Gombrowiczów. To właśnie tutaj powstało jedno z najbardziej znanych dzieł pisarza – „Ferdydurke”.

Prace adaptacyjne i remontowe trwały 4 lata. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na zakup pałacu i dostosowanie go do potrzeb muzeum ponad 5 mln zł.
Nowopowstałe muzeum jest oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Dziennikarze chcący skorzystać z organizowanego przez Muzeum dojazdu do Wsoli (odjazd autokaru spod Starej Prochowni w Warszawie, 10 października o godz. 12.30) proszeni są o kontakt z Panią Katarzyną Jakimiak do 6 października br. tel. 022 831 40 63, k.jakimiak@muzeumliteratury.pl

W otwarciu udział wezmą min. Rita Gombrowicz, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ludwik Rakowski – Wicemarszałek, Janusz Odrowąż-Pieniążek – Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 JedlińskMarta Milewska
Mateiały organizatora
6 października 2009