Warsztaty teatralne z Włochami

Od 10 do 16 października członkowie włoskiego laboratorium teatralnego Regula contra Regulam zapraszają do leśnej bazy Instytutu Grotowskiego na XVII otwartą sesję pracy. Będzie to trzecia, ostatnia sesja pracy nad dramatem „Krwawe gody”.

Zespół Regula contra Regulam Teatro wraz z zaproszonymi gościnnie mistrzami prowadzi warsztaty dla aktorów i reżyserów, odbywające się regularnie w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Każda sesja gromadzi praktyków, adeptów i uczonych z różnych kultur, stając się okazją zarówno do wspólnej pracy, jak i do prezentacji prac, wykładów czy pokazów wideo. XVII sesję otwartą Regula contra Regulam poprowadzą: Raúl Iaiza, założyciel zespołu Regula contra Regulam Teatro, oraz muzyk, Eliseo Parra. Praca twórcza skupi się na dramacie „Krwawe gody" („Bodas de Sangre") Federica Garcíi Lorki. Będzie to trzecia i ostatnia sesja pracy nad tym dramatem. Dopełni ona ścieżkę wypracowaną podczas poprzedniej sesji z mistrzami, Isabelle Maurel i Gabrielem Vacisem, a jej tematem przewodnim będzie „Pieśni i tradycja w świecie Garcíi Lorki".

Podczas sesji zaplanowano zajęcia grupowe oraz indywidualne, a dodatkowo prezentacje pracy, pokazy filmów i wykłady stanowiące uzupełnienie zajęć.

Program sesji, prowadzonej w językach angielskim i włoskim, przewiduje pracę treningową oraz twórczą. Codzienny trening będzie się składał z treningu fizycznego (ćwiczenia plastyczne, relacja dynamika–impuls, „rytmiczne ciało", akrobatyka aktora, improwizacja w tańcu afrykańskim), treningu wokalnego (techniki oddychania i emisji głosu, rezonatory fizyczne, ćwiczenia wokalne, dynamiczne i agogiczne) oraz śpiewu (śpiew jednogłosowy i chóralny, chironomia, techniki intonacji i modulacji dźwięku, relacja głos–ruch–przestrzeń). Część treningową dopełnią: improwizacja oraz praca nad dynamicznym wykorzystaniem przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, kompozycja i dramaturgia aktora, ścieżka kreacji, techniki montażu. Przed wzięciem udziału w sesji uczestnicy powinni zapoznać się z dramatem „Krwawe gody" („Bodas de Sangre") Federica Garcíi Lorki i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą tekst w języku ojczystym. W ramach sesji odbędzie się pokaz pracy „Fugue on Training" w wykonaniu Raúla Iaizy, koprodukcja Regula contra Regulam Teatro i Nordisk

Teaterlaboratorium, a także pokaz spektaklu „Con un Certo Desconcerto" Regula contra Regulam Teatro.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres Giulii Varotto: giulia@regulacontraregulam.eu do 9 września 2015. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Instytutu Grotowskiego (www.grotowskiinstitute.art.pl/files/Application_Form_17th_Open_Session_Regula_contra_Regulam.doc). Koszt uczestnictwa w warsztatach: 330 EUR (250 EUR dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Cena obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie, ale nie obejmuje kosztów podróży do/z Wrocławia.

Regula contra Regulam (RcR) to laboratorium teatralne prowadzone przez Raúla Iaizę, którego działalność skupia się na podobieństwach i różnicach między treningiem a inscenizacją. Laboratorium działa na dwóch płaszczyznach – edukacji oraz badań. XVII sesja otwarta odbywać się będzie w ramach działalności edukacyjnej Regula contra Regulam.
„Regula contra Regulam" to sprzeczne wyrażenie. Przywołuje odwieczną sprzeczność między koniecznością przestrzegania reguł i jednocześnie chęcią odstąpienia od nich. Formuła ta charakteryzuje także istotę teatru, w którym spotkają się dyscyplina i inwencja twórcza.

Raúl Iaiza w taki sposób mówi o idei pracy zespołu: „Wierzę, że związek – czy też most – łączący ramy treningu z jednej strony z inscenizacją i pracą twórczą z drugiej można właściwie wykorzystać jedynie poprzez akceptację paradoksu polegającego na tym, że musimy tworzyć reguły z góry skazane na łamanie, przy czym łamanie reguł nieuchronnie staje się też regułą. Mamy tu więc stale osuwające się nadbrzeża i walące się mosty, które odradzają się w coraz to nowej formie".

Raúl Alejandro Iaiza urodził się w 1964 roku w Argentynie. Reżyser teatralny i pedagog, z wykształcenia muzyk, założyciel i dyrektor Teatru Regula contra Regulam w Mediolanie (Włochy) – laboratorium teatralnego działającego w obszarach edukacji, inscenizacji i badań, ze szczególnym naciskiem na „badania teatralne" i muzykę. W latach 2000–2011 był asystentem Eugenio Barby w Odin Teatret w Holstebro (Dania), pracował nad spektaklami: „Sól" Robery Carreri oraz „Sen Andersena", „Don Juan w piekle" i „Chroniczne życie". Od 2007 roku prowadzi w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego projekt edukacyjny Regula contra Regulam. Jako reżyser i pedagog regularnie współpracuje z wieloma instytucjami na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Argentynie, Hiszpanii i Francji.
Więcej: www.regulacontraregulam.eu, www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1892Paulina Popiół
Materiał organizatora
15 sierpnia 2015