Witkacy na początek

W spektaklu „Kurka Wodna – katastrofa jest coraz bliżej" według Witkacego, w realizacji Jana Nowary, wizje sceniczne przenikają się z obrazami z sieci, teatralna wyobraźnia konkuruje z ostrym przekazem rzeczywistości. Z jednej strony przedstawienie jest zanurzeniem się w Witkacym, z drugiej ważną rozmową o współczesności, z dobitnym podkreśleniem niezbędnej wszechobecności multimediów. 22 października w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie rozpoczęto nim II Festiwal Nowego Teatru.

Na scenie wystąpili Dagny Cipora, Magdalena Kozikowska-Pieńko, Justyna Król, Kacper Burda, Michał Chołka, Mateusz Mikoś i Piotr Napieraj. W rolach sfilmowanych Robert Chodur, Sławomir Gaudyn, Józef Hamkało i Robert Żurek. Scenografię opracowała Magdalena Gajewska. Muzykę Paweł Nafus. Oprawę multimedialną Marcin Pawełczak i Piotr Cerkowniak. Plastykę ruchu scenicznego Tomasz Dajewski.

Program II Festiwalu Nowego Teatru wypełniają spektakle korzystające z form przekazu nowych mediów – od technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej, po konwencje przedstawieniowe. Dopełnienie stanowią działania artystyczne na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych. Istotą przekraczanie granic między dziedzinami sztuki.

II Festiwal Nowego Teatru zadedykowano Christophowi Schlingensiefowi – zmarłemu w 2010 r. twórcy teatralnemu i filmowemu, artyście, który kwestionował granice między obszarami i gatunkami sztuki, obnażając narodowe mity ogarniętych szałem konsumpcji społeczeństw Europy. Kontekst jego twórczości określa nadrzędny temat festiwalu, zawarty w pytaniu o SUMIENIE ARTYSTY – jego rolę w nowoczesnym, postdemokratycznym społeczeństwie. Stąd w programie spektakle wchodzące w bezkompromisowy dialog z rzeczywistością, zaangażowane w budzenie uśpionych sumień i portretujące samych artystów.

W konkursie festiwalowym uczestniczą Stary Teatr z Krakowa („nie-boska komedia. Wszystko powiem Bogu!" Pawła Demirskiego), Teatr Polski z Wrocławia („Podróż zimowa" Elfriede Jelinek), Teatr Wybrzeże z Gdańska („Portret damy" Henry Jamesa), Teatr Żydowski z Warszawy („Aktorzy żydowscy" Michała Buszewicza), Teatr Polski z Bydgoszczy („Afryka" Agnieszki Jakimiak), Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego z Kalisza („Klęski w dziejach miasta" Agnieszki Jakimiak), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida z Jeleniej Góry („Karskiego historia nieprawdziwa" Szymona Bogacza), Teatr im. Ludwika Solskiego z Tarnowa („Grażyna" Adama Mickiewicza). Spektakle zrealizowali młodzi twórcy, którzy obecnie decydują o obliczu współczesnego polskiego teatru: Ewelina Marciniak, Julia Mark, Anna Smolar, Monika Strzępka, Bartosz Frąckowiak, Paweł Miśkiewicz, Weronika Szczawińska i Radosław Rychcik.

Ocenią je młodzi krytycy: Beniamin Bukowski – student Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ i Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie, laureat Alternatywnej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, Michał Centkowski – absolwent kulturoznawstwa UŚ, dwukrotny finalista Konkursu im. Andrzeja Żurowskiego dla Młodych Krytyków, Stanisław Godlewski – student Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UAM w Poznaniu, Patrycja Maksylewicz – absolwentka UJ i Wydziału Intermediów ASP w Krakowie, Weronika Murek – laureatka konkursu na najlepsze europejskie mikroopowiadanie (flash fiction), autorka sztuki „Feinweinblein", za którą otrzymała Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. W programie festiwalu pojawią się też szkice sceniczne współczesnych polskich dramatów.

Po przerwie wrócono do Multimedia Szajna Festiwalu, którego idea współbrzmi z profilem Festiwalu Nowego Teatru, zorientowanym na realizacje tworzone pod wpływem estetyki nowych mediów. Na jego program złoży się instalacja Ustawa Zasadnicza (przygotowana przez Pracownię Transmediów ASP w Krakowie) oraz warsztaty multimedialne dla młodzieży pod hasłem Ciało jako ekran (projekt Jakuba Falkowskiego). W finale festiwalu pojawi się spektakl „Lew na ulicy", dyplom absolwentów krakowskiej PWST – filia we Wrocławiu.

– Obecność najmłodszego pokolenia artystów, dopiero rozpoczynających swoją przygodę z zawodowym teatrem powinna stać się stałym elementem programu „nowego teatru" – młodego, zbuntowanego, wrażliwego na otaczający świat – podkreśla Jan Nowara, pomysłodawca i organizator pierwszej i drugiej edycji Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie, dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

Jury przyzna nagrodę główną dla osobowości artystycznej festiwalu, nagrodę dla młodego twórcy oraz dla najlepszego spektaklu (dedykowaną twórcom, których wpływ na kształt artystyczny dzieła uzna za szczególnie istotny). Dopuszcza także przyznanie innych nagród uzasadnionych werdyktem, w tym Grand Prix, dla najlepszego spektaklu.

Podczas inauguracji II Festiwalu Nowego Teatru ogłoszono werdykt 15. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego.

I Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego otrzymał Marcin Markowski za pracę „SHOULDER THE LION".
II Nagrodę Prezydenta Rzeszowa Daniel Rudzki i Sławomir Żamojda za pracę „BEZ WYJŚCIA".
III Nagrodę Jenko Radovan za pracę „LE PETIT FESTIVAL DU THEATRE".
Wyróżnienia: Youkichi Takadda za pracę „KOTO SOLO RECITAL", Jacek Doszyń za „SKOWYT" i Wojciech Korek-Korkuć za „DWÓCH W TWOIM DOMU".

Plakaty nadsyłano z Japonii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Chorwacji, Czech, Danii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Portugalii, Turcji i krajów Ameryki Południowej.
Link do spotu Festiwalu Nowego Teatru 2015: https://www.youtube.com/watch?v=_UL0BN9CjWkAndrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
24 października 2015