Wojciech Malajkat na kolejną kadencję

W wyniku wczorajszego głosowania, przeprowadzonego online, prof. dr hab. Wojciech Malajkat został wybrany na stanowisko rektora na kolejną kadencję.

Podczas debaty wyborczej online, która odbyła się w gronie studentów, profesorów i pracowników administracyjnych Akademii, rektor wspomniał o zadaniach, które zostały wykonane w czasie jego czteroletniej kadencji: o remoncie Teatru Collegium Nobilium oraz części sal w budynku Akademii, o wdrożeniu ustawy 2.0, a także o sprawnym dostosowaniu nauczania do realiów trwającej obecnie epidemii.

W kolejnej kadencji rektor elekt stawia sobie za cel przeprowadzenie remontu budynków, które opuści Zespół Szkół Muzycznych oraz zagospodarowanie nowych sal zgodnie z potrzebami edukacyjno-kulturalnymi uczelni. Jednak jak sam powiedział podczas rozmowy, rektorowi przede wszystkim zależy na tym, aby nasza społeczność akademicka była jeszcze bardziej zżyta, aby studenci czuli, że mogą kierować swoim procesem edukacyjnym, a profesorowie byli ich największym wsparciem.

Życzymy Profesorowi Malajkatowi samych sukcesów w kolejnej kadencji. Zaczęła się, niestety, w trudnych dla nas czasach, ale mamy nadzieję, że już wkrótce znów spotkamy się w akademickich murach.Monika Zagawa
Materiał Collegium Nobilium
8 czerwca 2020