Zaprezentujcie swoje plakaty

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie od 30 lat organizuje wielki przegląd światowego dorobku w dziedzinie sztuki plakatu teatralnego. Zapraszamy wszystkie polskie teatry do wzięcia udziału w organizowanej przez nas wystawie.

Celem Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego jest przegląd twórczości plakatowej, związanej z promocją sztuki teatralnej, operowej i wydarzeń okołoteatralnych.

Zapraszamy wszystkie polskie teatry do wzięcia udziału w organizowanej przez nas wystawie. Jest to okazja do zaprezentowania swojego dorobku na wystawie, na której skonfrontują się plakaty teatralne z całego świata. Plakat jest sztuką, która reprezentuje teatr na zewnątrz, na ulicy, świadczy o jego wizerunku. Ma on także skusić widza do wejścia do teatru i kupienia biletu. Tegoroczna edycja jest poświęcona pracom powstałym w okresie od 2013 do 2015 roku.

Pokonkursowa wystawa prac wyłonionych przez jury odbędzie się w listopadzie i grudniu 2015 roku w Galerii Foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz w hallu Centrum Mikrotechniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Eksponowana będzie również w Galerii Domu Polskiego w Wilnie (marzec 2016), w Muzeum Designu w Bratysławie oraz w Galerii Armaturka UJEP-FUD w Usti nad Łabą.

W wystawach biennale dotychczas wzięli udział najwybitniejsi artyści sztuki plakatowej. Pierwsza edycja konkursu i wystawy, zorganizowana w 1987 roku, była poświęcona wyłącznie pracom młodych polskich twórców. Wystawa Biennale Plakatu Młodych towarzyszyła 26. Rzeszowskim Spotkaniom Teatralnym. Druga edycja została wzbogacona o prace z zagranicy. Dodatkowo podczas Międzynarodowego Biennale Plakatu Młodych poza konkursem wystawiano prace zaproszonych autorów starszego pokolenia.

Obecna forma konkursu została przyjęta podczas trzeciej edycji i stanowi reprezentatywny przegląd aktualnych tendencji w światowym plakacie kulturalnym. W konkursie biorą udział najzdolniejsi artyści plastycy, absolwenci wyższych szkół artystycznych oraz teatry i instytucje artystyczne. Międzynarodowe grono jurorów dokona wyboru nadesłanych prac na wystawę i uhonoruje najlepsze prace nagrodami.

Z okazji wystawy zostanie wydany specjalny katalog. Termin nadsyłania prac: 16.10.2015.(-) (-)
Materiał Teatru
22 września 2015