Zarząd Województwa Łódzkiego nie podjął jeszcze decyzji

Marcin Hycnar z dniem 31 maja oficjalnie zakończył swoją pracę jako dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. S. Jaracza w Łodzi. Od 1 czerwca 2022 pełniącą obowiązki dyrektora została Małgorzata Kowalska.

Małgorzata Kowalska była dotychczas zastępcą dyrektora ds. finansowo-administracyjnych Teatru im. S. Jaracza. Była również zastępczynią poprzedniego dyrektora "Jaracza", Waldemara Zawodzińskiego i po jego odwołaniu w lipcu 2020 roku pełniła obowiązki dyrektora łódzkiej sceny do momentu powołania na to stanowisko Marcina Hycnara.

Zarząd Województwa Łódzkiego nie podjął jeszcze decyzji, co do formuły wyboru nowego dyrektora instytucji - czy będzie to konkurs, czy powołanie. Z nieoficjalnych wiadomości wynika, że zespół Teatru im. S. Jaracza przedstawił marszałkowi województwa swojego kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego (wszystko wskazuje bowiem na to, że funkcje dyrektora naczelnego i artystycznego zostaną teraz rozdzielone).Dariusz Pawłowski
Dziennik Łódzki
2 czerwca 2022
Portrety
Marcin Hycnar