Zgłoszenia do Konkursu

Zapraszamy młodych śpiewaków operowych do udziału w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari! XIX edycja Konkursu odbędzie się w dniach 8-15 maja 2021 roku w Nowym Sączu (Polska). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 grudnia 2020 roku.

Międzynarodowy Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari to jeden z dwóch największych międzynarodowych konkursów dla śpiewaków operowych w Polsce, odbywający się cyklicznie co 2 lata, nieprzerwanie od 1985 roku. To właśnie w Nowym Sączu, na konkursowej scenie, swoje kariery zaczynali tacy artyści jak m. in.: Piotr Beczała, Andrzej Dobber, Milijana Nikolić, Anna Simińska, Anna Lubańska, Aleksandra Kubas-Kruk, Hanna Elisabeth Müller, Adriana Ferfecka, Hubert Zapiór, Miriam Albano czy Arnold Rutkowski.

Jury XIX Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari będzie imponujące:

- Małgorzata Walewska – Dyrektor Artystyczna Festiwalu i Konkursu, Przewodnicząca Jury, śpiewaczka
- Michael Barobeck – Kierownik Organizacji Pracy Artystycznej, Oper Graz (Austria)
- Jan Henric Bogen – Zastępca Dyrektora Artystycznego, Opera Vlaamse (Belgia);Wyznaczony na Artystycznego Dyrektora Opery, Konzert und Theater St. Gallen (Szwajcaria)
- Markus Hollop – Dyrektor do Spraw Castingowych oraz Produkcyjnych,Grand Théâtre de Genève (Szwajcaria)
- Rebekah Rota – Zastępca Dyrektora Generalnego, Badisches Staatstheater Karlsruhe (Niemcy)
- Dariusz Stachura – Dyrektor Naczelny, Teatr Wielki w Łodzi
- Wojciech Maciejowski – Sekretarz Jury, śpiewak, pedagog śpiewu.

Nagrody również są bardzo wysokie, jak na polskie warunki:
- po trzy nagrody, oddzielnie dla głosów męskich i żeńskich – I nagroda w każdej grupie – równowartość ok. 5.000 euro;
- nagroda specjalna za utwór W.A. Mozarta;
- nagroda specjalna za utwór polski;
- nagroda im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego;
- nagroda dla wybitnego pianisty – akompaniatora.

Finał XVIII Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, 2019 r.
Warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tej edycji nowe zasady zgłoszeń.Regulamin XIX Konkursu (pdf, 8,5 MB)

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci kierunków wokalnych polskich i zagranicznych uczelni artystycznych. Dyrektor Artystyczny może dopuścić do udziału w Konkursie śpiewaków niebędących studentami lub absolwentami w/w uczelni, jeżeli posiadają znaczące i udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie wokalistyki (nagrody na renomowanych konkursach, ważne angaże) i przedstawią rekomendację wybitnej osobowości artystycznej świata muzycznego. Dopuszczalny wiek: kobiety urodzone nie wcześniej niż 1.01.1991 roku, mężczyźni urodzeni nie wcześniej niż 1.01.1989 roku.

Kandydaci powinni zgłosić swe uczestnictwo w terminie do 30.12.2020 r. poprzez przesłanie mailem (adres: k.kozuch@mcksokol.pl) w formie wiadomości tekstowej następujących danych: imię, nazwisko, typ głosu, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, ewentualnie rekomendacje, osiągnięcia. W wiadomości powinien znaleźć się link do nagrania odpowiedniej jakości audio video zamieszczonego w serwisie YouTube, przedstawiającego własne wykonania.

Osoby, których nazwiska znajdą się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, opublikowanej 22.02.2021 roku na stronie internetowej Konkursu, są zobowiązane do wypełnienia karty zgłoszenia, tj. formularza elektronicznego, dostępnego online na stronie internetowej www.adasari.pl. Formularz będzie aktywny od 23.02 do 5.03.2021 roku.

Każdy uczestnik zobowiązany jest przygotować program składający się z 10 utworów (3 w I etapie, 5 w II etapie oraz 2 w III etapie). Program powinien zawierać:

1 utwór W.A. Mozarta (I etap),
1 utwór polskiego kompozytora (II etap),
1 utwór kompozytora urodzonego po 1 stycznia 1950 r. (II etap),
2 arie operowe z towarzyszeniem orkiestry wybrane z listy utworów obowiązkowych.
W całości programu winny być uwzględnione różne epoki i style muzyczne, przy czym jeden kompozytor może być reprezentowany najwyżej dwukrotnie (nie dotyczy to nagrody za wykonanie pieśni). Obowiązuje śpiewanie utworów w języku oryginalnym oraz uwzględnienie w wykonywanym repertuarze najmniej dwóch języków obcych. Transpozycje arii oratoryjnych i operowych są niedozwolone – poza wyjątkami uznanymi w praktyce przez tradycję wykonawczą.

WAŻNE DATY KONKURSU:

25.09.2020 Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
30.12.2020 Zakończenie przyjmowania zgłoszeń
22.02.2021 Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników
do 5.03.2021 Przesłanie formularzy zgłoszeniowych przez zakwalifikowanych uczestników
08.04.2021 Losowanie kolejności występowania uczestników
08.05.2021 Otwarcie Konkursu
09-10.05.2021 I etap
11-12.05.2021 II etap
13.05.2021 Próba z orkiestrą dla finalistów
14.05.2021 III etap
15.05.2021 Rozdanie nagród i koncert laureatów
TRZY NAGRODY ODDZIELNIE DLA GŁOSÓW MĘSKICH I ŻEŃSKICH

I nagroda w każdej grupie – równowartość ok. 5.000 euro
nagroda specjalna za utwór W.A. Mozarta
nagroda specjalna za utwór polski
nagroda im. Ady Sari dla wybitnego sopranu koloraturowego
nagroda dla wybitnego pianisty – akompaniatora

Na patronkę Konkursu została wybrana wybitna polska śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy) – Ada Sari. Naprawdę nazywała się Jadwiga Szayer. Urodziła się w 29 VI 1886 roku w Wadowicach. Trzy lata później jej ojciec został mianowany burmistrzem w Starym Sączu, gdzie Jadwiga pobierała lekcje śpiewu, fortepianu i uczyła się języków obcych. Powróciła tam po kilku latach spędzonych na nauce w Cieszynie i Krakowie. W latach 1905-1907 uczyła się śpiewu w prywatnej szkole Włoszki hr. Pizzamano w Wiedniu, a następnie w Mediolanie u prof. Antonio Rupnicka. W 1909 roku zadebiutowała w Teatro Nazionale w Rzymie w partii Małgorzaty w Fauście Ch. Gounoda i przyjęła pseudonim artystyczny Ada Sari. Kolejne lata przyniosły występy w teatrach operowych m. in.: Mediolanu (Teatro Dal Verme), Neapolu (Teatro di San Carlo), w Aleksandrii, Petersburgu, Kijowie, Lwowie, Krakowie, Wiedniu, Warszawie. W 1923 roku wystąpiła w mediolańskim Teatro alla Scala w partii Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie W. A. Mozarta pod dyrekcją A. Toscaniniego, a w 1928 roku w Nowym Jorku zaśpiewała recital w Carnegie Hall.

Po wojnie w latach 1945-1947 uczyła śpiewu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Następnie prowadziła klasę śpiewu solowego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł profesora. Zmarła 2 lipca 1968 roku w Aleksandrowie Kujawskim koło Ciechocinka. Ada Sari zdobyła wielką światową sławę. Śpiewała pod dyrekcją takich dyrygentów jak: Ruggero Leoncavallo, Pietro Mascagni i Arturo Toscanini. Jej scenicznymi partnerami byli m. in.: Gigli, Battistini, Titta Ruffo, Tito Schipa, Fiodor Szalapin oraz Adam Didur, a na estradzie występowała z Fritzem Kreislerem i Pau Casalsem. Była tym pedagogiem, który przeszczepiał na polski grunt wielką włoską szkołę śpiewu. Jej uczennicami były słynne polskie śpiewaczki, m.in.: Halina Mickiewiczówna, Bogna Sokorska, Maria Fołtyn, Barbara Nieman, Zdzisława Donat i Urszula Trawińska.Krzysztof Korwin-Piotrowski
Materiał organizatora
29 grudnia 2020