Zmiana decyzji rektora AST

Komunikat rektor AST w sprawie udziału spektaklu „Słaby ROK" w 37. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Pomimo decyzji Rady Wydziału Lalkarskiego podjętej w dniu 8 kwietnia 2019 r., która nie uznała spektaklu „Słaby rok" za odpowiedni do prezentacji specyfiki teatru lalek na 37. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi – w trosce o zdrowie psychiczne studentów i władz Uczelni – korzystam z mojego prawa do zmiany tej decyzji.

Rozpętana histeria medialna nie służy dobru sztuki, Uczelni i studentów, a także dobru Festiwalu w Łodzi. Ocenie widzów pozostawiam odpowiedź na pytanie, czy „Słaby rok" jest spektaklem lalkowym. Być może – wobec zaistniałej sytuacji – trzeba będzie doprecyzować Regulamin Festiwalu, o co poproszę rektorów z Łodzi i Warszawy.

Życzę studentom udanego pokazu!

Rektor AST
prof. dr hab. Dorota Segda

30 kwietnia 2019(-) (-)
Materiał AST
2 maja 2019
Spektakle
Słaby rok