Kontakt

Adres redakcji:
Dziennik Teatralny,
40-003, Katowice, ul. Rynek 12
tel.: 509916531,
e-mail:
redakcja@teatry.art.pl,
dziennik.teatralny@gmail.com

Książka tygodnia

Operetka przy Nowym Świecie
Muzeum w Gliwicach
Jacek Mikołajczyk

Trailer tygodnia