Kalendarium - 12 lutego

1964 w Nowej Rudzie urodził się January Brunov

Aktor.

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia