Kalendarium - 14 września

1995 we Wrocławiu zmarł Bogusz Bilewski

Aktor.
Urodził się 25 września 1930 w Starachowicach.

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia