Kalendarium - 14 września

1995 we Wrocławiu zmarł Bogusz Bilewski

Aktor.
Urodził się 25 września 1930 w Starachowicach.

Książka tygodnia

Teatr lalek w dawnej Polsce
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
Marek Waszkiel

Trailer tygodnia