Decyzja, Mauzer

autor:
Bertolt Brecht, Heiner Müller
opis:

Przekład: Mateusz Borowski i Małgorzata SugieraDramat Brechta, kilkakrotnie przepisywany i dostosowywany do doraźnych celów politycznych, należy do tzw. sztuk dydaktycznych (Lehrstücke) i jako jeden z nielicznych w dorobku niemieckiego dramatopisarza nie był dotąd tłumaczony na język polski. Powodem był zapewne jego wyraźnie ideologiczny charakter: przekonanie zarówno wykonawców, jak ewentualnych widzów, że tak poglądy, jak życie jednostki należy podporządkować nadrzędnym celom zwycięstwa Rewolucji. Temu też celowi posłużyć miała epicka forma dramatu, najpewniej przeznaczonego nie do grania na tradycyjnej scenie, ale wykonywania w celach samokształceniowych. Jeszcze w 1956 roku, krótko przed swoją śmiercią, Brecht nazywał Die Massnahme modelem teatru przyszłości.
Dramat Müllera to część trylogii, na którą składają się przepisania wybranych Lehrstücke Brechta, podejmujące polemikę z ideologicznym charakterem pierwowzorów (dwa pozostałe dramaty, tłumaczone na język polski przez Jacka St. Burasa, to Filoktet i Horacjusz), tak pod względem doboru i sposobu przedstawienia wydarzeń, jak struktury dramatyczno-teatralnych rozwiązań, przy zachowaniu nietradycyjnego, laboratoryjnego przeznaczenia tekstu jako materiału dla scenicznego eksperymentu.Antologia ukazała się dzięki wsparciu Programu Promocji Przekładów Goethe-Institut.

miejsce wydania:
Kraków
rok wydania:
2008
wydawca:
Wydawnictwo Panga Pank
dodatkowe informacje:
ISBN 978-83-926562-1-0

okładka: miękka

seria: dramat współczesny

Liczba stron: 80

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia