Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje

autor:
Karol Smużniak
opis:

Karol Smużniak jest bez wątpienia najlepszym w Polsce znawcą teatru pantomimy. Ma w swoim dorobku dwie książki o Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, a także liczne rozprawy, szkice i analizy poświęcone jego niektórym przedstawieniom. Kolejnym potwierdzeniem szerokiej wiedzy autora o tej dziedzinie sztuki teatralnej jest obszerna rozprawa. Pantomima XX wieku. Kierunki i tendencje.
Autor postawił sobie niezwykle ambitne i trudne zadania: przedstawić zarys dziejów pantomimy w XX wieku, omówić działalność najwybitniejszych twórców, scharakteryzować główne nurty i tendencje. Takiej książki w języku polskim dotąd nie mamy.
(Janusz Degler)

miejsce wydania:
Zielona Góra
rok wydania:
2004
wydawca:
Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego
dodatkowe informacje:
ISBN 83-89712-30-X

207x217 mm

liczba stron - 264

22 ilustracje

oprawa twarda

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia