Polska "Szulamis". Studia o teatrze polskim i żydowskim

autor:
Anna Kuligowska-Korzeniewska
opis:
Prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska od przeszło ćwierć wieku zajmuje się dziejami teatru i dra­matu żydowskiego, a także inicjuje badania nad tą ważną dla obecności kultury żydowskiej na ziemiach polskich dziedziną. Jest autorką pionierskich studiów o dziejach dramatów żydowskich na scenach pol­skich. Badała również dzieje teatru w Litzmannstadt-Ghetto oraz dramaty autorów polskich poświę­conych powstaniu w getcie warszawskim. Właśnie te studia wypełniają ten tom, w którym akcentuje złożone – ale niezmiernie ważne – relacje między teatrem polskim i żydowskim. Czytelnicy będą mogli więc poznać nie tylko dzieje teatru żydowskiego (od XIX wieku do dzisiaj), ale także współczesnych autorów żydowskich i izraelskich.
Prof. dr hab. Lidia Kuchtówna

Wyrażam swoje najwyższe zadowolenie, że inicjatorka badań nad teatralną sztuką żydowską – prof. dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska – drukuje w jednym tomie swoje rozprawy i artykuły, po­wstałe od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Prace te miały i mają fundamentalne znaczenie dla wiedzy o żydowskiej sztuce scenicznej i jej związkach z teatrem polskim. Szczególną wartość naukową mają rozprawy o początkach teatru żydowskiego na ziemiach polskich, o pierwszych polskojęzycz­nych realizacjach utworów żydowskich autorów, a zwłaszcza o teatrach gettowych w czasie drugiej wojny. Nie mam wątpliwości, że tom stanowić będzie ważną pozycję naukową i przyczyni się do po­pularyzacji dziejów teatru żydowskiego w Polsce.
Prof. dr hab. Eleonora Udalska
miejsce wydania:
Warszawa
rok wydania:
2018
wydawca:
Fundacja Akademii Teatralnej i Akademia Teatralna
liczba stron:
638
isbn:
978-83-944934-8-6
okładka:
twarda

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Dzień Dziecka w Baju P...
Zbigniew Lisowski
Wycieczka po Teatrze Baj Pomorski w T...