Prawdziwy dramat teatru. O metateatrze i metadramacie Bogusława Schaeffera

autor:
Artur Grabowski
opis:
Niniejsza monografia metadramatu nie jest bynajmniej rozprawą historyczną, nie ma też ambicji systematycznego wykładu metateatralnej problematyki. Należy traktować ją raczej jako rozważania na tematy teoretyczne i filozoficzne wynikające z analizy wybranych dramatów Bogusława Schaeffera – jako opis możliwego kontekstu zawartego w konkretnym tekście.
"Część pierwsza to próba prześledzenia ewolucji dramatu w jego drodze ku samowiedzy. Część druga skierowuje uwagę czytającego ku samemu Bogusławowi Schaefferowi, jako głównemu bohaterowi niniejszej historii rozbiorów dramaturgii, i jego kilkunastu sztukom teatralnym, jako centralnemu przedmiotowi przeznaczonemu do rozbiórki. Dramatyczne teksty tego artysty, jakkolwiek analizowane detalicznie, służą mi jednak przede wszystkim za exemplum inspirujące do rozważań o tym, co je same zainspirowało, i o tym, co z ich odczytania wynika dla tematu autotematyzmu w teatrze, a może i w sztuce po prostu. Czytelnik znajdzie tu rozdział opisujący dramaturgię krakowskiego kompozytora w ogólności i z możliwie różnych stron jako pewien zestaw chwytów i strategii formotwórczych, oraz rozdział poświęcony metodzie twórczej rzeczonego autora. W rozdziale tym pozwalam sobie podejrzeć (choć może jest to jedynie fantazmat) proces twórczy w postaci serii zadań do podjęcia i przeszkód do pokonania, jakie napotyka wynalazca i organizator scenariusza metadramatu. Do podjęcia owych szczegółowych analiz (publikowanego tekstu) oraz ujęć ogólnych i esencjalnych (teatralnego projektu) skłania mnie przekonanie o konieczności praktycznego, performatywnego niemal obcowania z tymi tekstami, które obserwowane w klasycznie literaturoznawczym i teatrologicznym kontekście badawczym nie ujawniłyby swojej oryginalności. Część trzecia to już same odczytania. Poczynione blisko tekstu, żeby nie pozbawiać czytelnika oparcia w konkrecie, a swoich własnych refleksji namacalnych dowodów. Będą to wszakże śledztwa nieunikające dygresji, jako że metoda zbliżeń, oddaleń i powrotów wydaje mi się, o czym wspominałem wcześniej, jedynie właściwą nie tylko dla samego projektu twórczego Schaeffera, ale i dla moich własnych celów badawczych. Na koniec wreszcie proponuję siedem odrębnych esejów, swoistych wariacji na temat, rozszerzających perspektywę i, mam nadzieję, otwierających pola dla przyszłych eksploratorów dramaturgii teatru. A niechby i sugerujących twórcom materię i formę ich własnych utworów."
Fragment ze Wstępu
miejsce wydania:
Kraków
rok wydania:
2018
wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
cena:
31,99 zł
liczba stron:
218
isbn:
978 83 233 4355 4
okładka:
broszurowa

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Miłość do trzech pomar...
Zbigniew Głowacki