Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 1946-1987

autor:
Peter Brook
opis:

"Brook jest człowiekiem dialogu - przekonuje o tym bezpośrednia z nim styczność, gdy na nowo formułuje myśli, rozwija je i dookreśla w kontakcie z rozmówcą lub z audytorium, w zależności od temperatury i intensywności dyskusji. Woli odpowiadać na pytania, niż snuć oderwane rozważania, a do tego zawsze chce wiedzieć, z kim przyszło mu obcować, toteż często wcześniej sam sonduje słuchaczy. Nie jest człowiekiem pióra w ścisłym tego słowa znaczeniu, chętniej posługuje się językiem mówionym, który wspiera jakością swej obecności, intensywnym spojrzeniem, przykuwającym uwagę gestem. W teatrze mówienia o teatrze jest niezrównanym aktorem. [...] Ruchomy punkt - zbiór tekstów obejmujących czterdzieści lat artystycznej wędrówki reżysera (od końca lat czterdziestych do realizacji Mahabharaty) - nie stanowi odstępstwa od tej reguły. Większość zgromadzonych tu artykułów powstała w oparciu o rozmowy, wywiady, zapisy publicznych wystąpień. Warto o tym pamiętać, zabierając się do lektury tej fascynującej autobiografii twórczej, bo jej charakter odciska się w stylu autora: bliskim żywej mowie, bliskim doświadczeniu bezpośredniego obcowania z drugą osobą". (Ze Wstępu Grzegorza Ziółkowskiego)Peter Brook - urodzony 21 marca 1925 roku w Londynie - jest jednym z najwybitniejszych reżyserów współczesnego teatru. Przez sześćdziesiąt lat twórczej aktywności wystawił ponad osiemdziesiąt spektakli teatralnych i operowych, reżyserował filmy, projektował scenografie i komponował muzykę do swoich przedstawień. Jest autorem kilku utworów scenicznych, scenariuszy telewizyjnych i filmowych. Brook to także autor licznych artykułów i książek, wśród których najważniejsze miejsce zajmuje The Empty Space (1968) - książka współtworząca kanon dwudziestowiecznej myśli teatralnej. Ukazała się ona w Polsce pod tytułem Pusta przestrzeń w serii "Teorie współczesnego teatru", redagowanej przez Konstantego Puzynę, gdzie miała dwa wydania - w 1977 i 1981 roku. Oprócz niej Brook napisał: The Shifting Point: Theatre, Film, Opera, 1946-1987 (wydanie amerykańskie - 1987, wydanie angielskie z 1988 roku opatrzone zostało podtytułem: Forty Years of Theatrical Exploration, 1946-1987; wydanie polskie Ruchomy punkt. Czterdzieści lat poszukiwań teatralnych, 1946-1987, Ośrodek Grotowskiego - "Poznańskie Studia Polonistyczne", Poznań - Wrocław 2004), There Are No Secrets (1993; w Stanach Zjednoczonych książka ta nosiła tytuł The Open Door, wydanie polskie Nie ma sekretów, 1997), Threads of Time (1998), Evoking Shakespeare (1998), Avec Shakespeare (1998) oraz Between Two Silences (1999).

miejsce wydania:
Wrocław
wydawca:
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
cena:
30 złotych
liczba stron:
276
isbn:
83-83176-49-9

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...