Symboliczność i interpretacja

autor:
Tzvetan Todorov
opis:
Symbolizowanie i interpretowanie dwa nierozłączne działania. Stwierdzamy dziwność jakiejś wypowiedzi trzeba ją interpretować. Ale jak? Na podstawie struktury językowej i logicznej, uwzględniając ukierunkowanie przywołania oraz stopnie określoności sensu. Będąca drugą częścią dyptyku (pierwszą są Teorie symbolu), książka Symboliczność i interpretacja nie oddziela teorii od historii: ogólna symboliczność języka zostaje w niej zweryfikowana i dopełniona strategiami interpretacji, przy czym uprzywilejowanymi źródłami przykładów są egzegeza patrystyczna i filologia klasyczna. Symboliczność i interpretacja jest w zamierzeniu syntetycznym spojrzeniem na to, co stanowi jedno z najważniejszych ludzkich działań na interpretowanie symboli.
miejsce wydania:
Gdańsk
rok wydania:
2018
wydawca:
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
cena:
32,40 zł
liczba stron:
160
isbn:
9788374534468

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia