Szekspir: Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)

autor:
Jerzy Limon
opis:
Bogato ilustrowany, wnikliwy esej, pokazujący, że grzech stanowi siłę napędową wszystkich głównych postaci szekspirowskich, zarówno w komediach, jak i tragediach. Wyselekcjonowane fragmenty dramatów, w których obecność grzechów głównych jest bardzo wyraźna, autor zestawia z ikonografią epoki, głównie niderlandzką.
Obrazy nie zostały jednak dobrane na zasadzie wyszukiwania „ilustracji” do poszczególnych scen, lecz wspólnoty wrażliwości i widzenia świata.
Dzięki temu Limon tworzy obraz epoki (renesansu i baroku), która wyrosła na fundamencie nowo powstałej kultury miejskiej.
miejsce wydania:
Gdańsk
rok wydania:
2021
wydawca:
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
cena:
60,00 zł
liczba stron:
476
isbn:
9788374535601
okładka:
twarda
dodatkowe informacje:
EAN: 9788374535601

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia