Tajemnice teatru lalek

autor:
Honorata Sych
opis:
"Praca ta (...) jest próbą przybliżenia przeszłości europejskiego teatru lalek z uwzględnieniem form, które były prezentowane i znane na gruncie polskim. (...) pokazuje w perspektywie historycznej i gatunkowej najbardziej znane, znaczące i atrakcyjne formy teatru lalkowego. Drugim jej zadaniem jest zaprezentowanie drogi rozwoju od najdawniejszych form do teatru malarzy, scenografów, teatru poetyckiego i plastycznego.(...) Ukazuje sylwetki dwudziestu scenografów, którzy określili i ciągle tworzą styl polskiego teatru lalek". z "Do Czytelnika"
miejsce wydania:
Łódź
rok wydania:
2010
wydawca:
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
liczba stron:
224
isbn:
978 83 61293 06 4
okładka:
twarda
dodatkowe informacje:
redaktor Serii: Ryszard Rygiel; ilustracje: Jan Zieliński; projekt okładki i układ typograficzny: Ireneusz Borowiec; reprodukcje zdjęć: Władysław Pohorecki; tłumaczenie tytułów i streszczenia na język angielski: Jadwiga Skowrońska;

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia