Teatr w Polsce w 2009

opis:

Przewodnik z adresami i kontaktami teatrów, które zarejestrowane są w bazach danych wortalu
e-teatr. Informacje uporządkowane są według nazw miast, w których działają konkretne zespoły. W obrębie miast występuje podział na gatunki sceniczne (teatr dramatyczny, teatr muzyczny, teatr lalkowy, teatr tańca) oraz typy instytucji teatralnych (festiwale, szkoły, agencje aktorskie, czasopisma). Podmioty teatralne, dla których nie zostało znalezione właściwe określenie gatunkowe, znajduje się w dziale Inne. Ważnym elementem tego zestawienia są także indeksy według typów teatrów oraz nazwisk. Książka w dwóch wersjach językowych.Polski teatr przeżywa dobry czas. Na prawie 200 scenach repertuarowych oraz w 500 zespołach niezależnych buzuje wielka artystyczna energia. By uświadomić bogactwo naszego teatralnego gospodarstwa oraz ułatwić wymianę twórczą Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego prezentuje przewodnik z adresami i kontaktami teatrów w Polsce. Mamy nadzieję przygotowywać podobne wydawnictwo jesienią każdego roku. Dlatego też prosimy o przekazywanie uzupełnień, które uwzględnimy w edycji na rok 2009.

miejsce wydania:
Warszawa
rok wydania:
2007
wydawca:
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego
dodatkowe informacje:
Przedmowa: Maciej Nowak

Redakcja: Monika Brand, Ewa Gałązka, Danuta Labijak, Maciej Nowak, Ewa Prokopczuk

ISBN 978-83-923331-3-5

Liczba stronic:: 157

Projekt okładki: Grzegorz Laszuk

Projekt graficzny: Grzegorz Laszuk

Wydawca: Instytut Teatralny

Cena:15,00

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia