Transpozycje obecności w sztuce mediów. Od telekinezy do teleobecności

autor:
Patryk Licheta
opis:
Patryk Lichota, dzięki interdyscyplinarnemu spojrzeniu łączącemu refleksję antropologiczną,
filozoficzną, estetyczną i medioznawczą, w kompetentny sposób, oparty na oryginalnej perspektywie badawczej, erudycji oraz wysokich umiejętnościach krytycznej analizy tekstów kultury,
przedstawia problematykę teleobecności rozumianej jako proces „transpozycji obecności”.
Sytuując swoją refleksję w obszarze archeologii mediów, Autor podkreśla, iż możliwa za
sprawą technologii transgresja „naturalnej” obecności podmiotu – dążenie do zmiany, poszerzania, otwarcia indywidualnej percepcji na nowe perspektywy, poszukiwanie nowych form poznania zarówno siebie, jak i zewnętrznego świata – powinna być postrzegana jako konstytutywne
pragnienie człowieka. W tym ujęciu technologie elektroniczne i cyfrowe rozumiane są jako kolejny etap ewolucji praktyk transgresyjnych.
dr hab. Maciej Ożóg
Uniwersytet Łódzki
miejsce wydania:
Poznań
rok wydania:
2020
wydawca:
Wydawnictwo Naukowe UAM
cena:
30 zł
liczba stron:
411
isbn:
978-83-64902-95-6
okładka:
miękka

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia