Notice: Undefined index: banner2 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 72  

Debata o polskim teatrze ulicznym

trójporozumienie z okazji FETY

13 lipca o godz. 19, dzięki współpracy Teatru Miniatura, Krytyki Politycznej Trójmiasto oraz Klubu Plama, będzie można uczestniczyć w debacie skupionej wokół tematu kondycji polskego teatru ulicznego.

W gronie artystów, animatorów kultury i krytyków, którzy od lat zajmują się teatrem ulicznym porozmawiamy o tym, co charakteryzuje polski teatr uliczny, czym się wyróżnia na tle światowym, jakie były jego początki i w jakim kierunku zmierza.

Miejsce: Klub Wodny "Żabi Kruk"(ul. Żabi Kruk 15 w Gdańsku) lub nabrzeże przy klubie (zależnie od pogody)

Do rozmowy zostali zaproszeni: Lech Raczak, założyciel Teatru Ósmego Dnia, od 1993 roku dyrektor artystyczny festiwalu Malta, największego plenerowego wydarzenia kulturalnego w Polsce, Romuald Wicza-Pokojski, twórca spektakli ulicznych, inicjator festiwalu Bulwar Sztuki w Toruniu, obecnie dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku, Elwira Twardowska, inicjatorka i do 2011 r. dyrektorka artystyczna gdańskiego festiwalu FETA oraz Igor Stokfiszewski, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, publicysta, członek zespołu tworzącego tegoroczne Berlin Biennale. Spotkanie poprowadzi Mirosław Baran, krytyk teatralny i filmowy, dziennikarz "Gazety Wyborczej".

***

Lech Raczak - ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1964 związany był z Teatrem Ósmego Dnia jako jego współzałożyciel, aktor, reżyser, a od 1968 także szef zespołu, który wyrastał z tradycji teatru studenckiego i nadawał ton polskiemu ruchowi alternatywnemu: artyści zaangażowani w opozycję wobec socjalistycznych władz, poddawani politycznym represjom, radykalnie reformowali też język sztuki. Po rozstaniu z Teatrem Ósmego Dnia Lech Raczak na cztery lata związał się poznańskim Teatrem Polskim. Od 1993 roku jest niezmiennie szefem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu. Reżyseruje w Polsce i we Włoszech (gdzie mieszka na stałe od 1998 r.), w teatrach dramatycznych i eksperymentalnych; prowadzi warsztaty aktorskie i reżyserskie, jest profesorem wizytującym w pracowni Zjawisk Teatralnych poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Igor Stokfiszewski - krytyk literacki, dramaturg, członek zespołu Krytyki Politycznej. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim i Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2001-2006 redaktor działu literackiego magazynu "Ha!art". Współpracuje przy międzynarodowych literackich programach stypendialnych z Willą Decjusza w Krakowie. Był współkuratorem REDakcji KP w Warszawie przy ul. Chmielnej. Współpracuje z Teatrem Nowym w Warszawie, Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie i Berlin Biennale.

Elwira Twardowska - długoletnia szefowa klubu Plama na gdańskiej Zaspie, inicjatorka i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, znana animatorka wydarzeń kulturalnych.

Romuald Wicza-Pokojski - reżyser, dramaturg, założyciel autorskiego Teatru Wiczy, z którym zrealizował ponad 20 spektakli zarówno scenicznych, jak i plenerowych, od 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Zaangażowany w działalność kulturalną i teatralną: pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki, kierownik społecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu Wicza. Realizator projektów artystyczno-społecznych adresowanych do osób bezdomnych, środowisk defaworyzowanych społecznie, emigrantów. W latach 2008-2011 dyrektor programowy Biura Gdańsk 2016, współautor strategii kulturalnej "Wolność kultury. Kultura Wolności".

Wydarzenie towarzyszy XVI Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, który odbywa się w Gdańsku w dniach 12-15 lipca 2012.

(-)
Materiały Organizatora
12 lipca 2012
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Alicja w Krainie Czarów
Jacek Tyski
W najbliższy weekend Opera na Zamku w...