Dorman wiecznie żywy

jubileusz 60-lecia Teatru Dzieci Zagłębia

2 i 3 czerwca odbyły obchody 60-lecia jubieluszu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie

Jubileusz to nie tylko spektakle i bankiety. Aby uczcić zacny wiek Teatru w Będzinie oraz jego twórcę, dyrekcja wydała z tej okazji wydawnictwo, przygotowała również cykl spotkań, wykładów o historii teatru i o osobach z nim związanych. 

Postać Jana Dormana wybitnego polskiego artysty, ciągle jest obecna w środowisku związanym z Teatrem w Będzinie. To jemu poświęcono jeden z wykładów. Dr Marzena Wiśniewskia przygotowała "Estetyka teatru Dormana na tle współczesnego teatru dla dzieci".

Dorman to twórca autorskiego Teatru Dzieci Zagłębia, adaptował i pisał sztuki, reżyserował spektakle, tworzył do nich muzykę i scenografię. Oprócz działalności artystycznej był to człowiek zaangażowany w działalność społeczną i pedagogiczną. Uznany w Polsce i w Europie stworzył swój oryginalny i nowatorski język teatralny. W jego teatrze dziecko jest pełnoprawnym widzem i nie ma kontaktu z infantylnym traktowaniem formy lalkowej, która jest szkodliwa dla twórców i odbiorców. Język dorosłych musi mieć poczucie sensu, składać się w logiczną całość. Artysta idzie w poprzek tego myślenia i świadomie korzystał z afabularnego przebiegu spektaklu, operował obrazem. Obdzierał również teatr z iluzji i fikcji scenicznej, pokazując podczas przebiegu spektaklu, teatralność i specyfikę pracy na scenie. 

Na jubileuszowym spotkaniu były obecne osoby, które miały okazję współpracować z Dormanem, oraz osoby, które pamiętają jego twórczość i jej znaczenie dla lokalnej społeczności. Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego Elżbieta Lisowska wygłosiła wykład "Znaczenie i wpływ TDZ na rozwój kulturalny i emocjonalny dzieci przedszkoli i szkół będzińskich". Trudno się nie zgodzić z przedstawioną tezą, że teatr to miejsce szczególnie przyjazne najmłodszym, jest otwarty na działania i potrafi kształtować rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży. Atmosfera teatru sprzyja dialogowi między światem dziecka a światem dorosłych. To tutaj zacierają się granice i można porozmawiać o rzeczach istotnych dla obydwu stron. Przy okazji obchodów 60 lecia teatru podsumowano edukację teatralną środowisk nauczycielskich. Środowisko będzińskich pedagogów od wielu lat aktywnie włącza się w działania teatralne i prowadzi działalność propagującą te dziedzinę sztuki.

Pełny wykaz wydarzeń towarzyszący obchodom jubileuszu jest dostępny na stronie www Teatru Dzieci Zagłębia.

Dawid Komuda
Dziennik Teatralny Katowice
4 czerwca 2011
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Portrety
Jan Dorman
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia