Nieuchwytny Robert Szpinda

Być albo nie być Teatru Dzieci Zagłębia

Wbrew zapewnieniom Starostwa Powiatowego w Będzinie, sytuacja Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie nie została ustabilizowana, a cały konflikt nie zakończył się i trwa nadal. Problem polega na tym, że pracownicy Teatru już nie bardzo wiedzą, co mają czynić więc może Państwo jako siła znajdą sposób jak wpłynąć na przedstawicieli Starostwa aby dotrzymywali słowa nam danego. Ale od początku...


Jak wiadomo w dniu 10 czerwca 2015 roku Zarząd Starostwa, Prezydent Miasta Będzina oraz dyrektor podpisali wspólnie oświadczenie o tym, iż do dnia 30 czerwca zostaną ustalone warunki i podpisana zostanie nowa umowa o wspólnym prowadzeniu i finansowaniu Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. W drugim oświadczeniu Starostwo Powiatowe deklaruje, że do dnia 29 czerwca 2015 roku przeleje na konto Teatru zaległą kwotę dotacji w wysokości nieco ponad 116 tysięcy złotych. Z drugiego oświadczenia jak najbardziej Zarząd Starostwa się wywiązał natomiast jeśli chodzi o umowę to...

Dnia 23 czerwca 2015 roku wpłynęła informacja z Urzędu Wojewódzkiego o wszyciu postępowania nadzorczego w związku z faktem, że Biuro Prawne Urzędu Wojewódzkiego poddaje pod wątpliwość prawność uchwalenia przez Zarząd Starostwa Powiatowego uchwały o wypowiedzeniu umowy o wspólnym finansowaniu teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie przez Powiat gminę z roku 1999. W związku z tym na sesji Rady Powiatu dnia 25 czerwca 2015 roku kiedy miał być głosowany nowy projekt umowy radni wnieśli o usunięciu punktu o głosowaniu nad nowym projektem umowy o finansowaniu Teatru jako bezpodstawny w związku z wpłynięciem informacji z Biura Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Zdawałoby się, że pracownicy Teatru powinni odetchnąć z ulgą. Otóż nie do końca.

Zarząd Starostwa stwierdził, że w związku z tym, że wpłynęła informacja o wszyciu postępowania to są oni zwolnieni z oświadczenia podpisanego w dniu 10 czerwca 2015 roku choć pracownicy Teatru łącznie z dyrektorem Teatru Gabrielem Gietzky'm głośno i wyraźnie protestowali przeciwko takiemu zakończeniu sprawy.

Wolę spotkania - jeszcze w trakcie trwania sesji Rady Powiatu - wyraził członek Zarządu Starostwa Powiatowego pan Robert Szpinda. Przyszedł on do Teatru gdzie pracownicy zastanawiali się co dalej z tą sprawą. Po godzinnej dyskusji w obecności około 20 osób pan Robert Szpinda na moje własne pytanie czy doprowadzi do podpisania aneksu do umowy, który spowoduje ustabilizowanie się sytuacji finansowej Teatru na dłuższy czas pan Robert Szpinda odpowiedział, że najpóźniej w poniedziałek taki aneks zostanie podpisany. Projekt takiego aneksu przedstawił Prezydent Miasta Będzina Pan Łukasz Komoniewski a był on praktycznie tożsamy z projektem nowej umowy skonstruowanym przez Zarząd starostwa. Uspokojeni postanowiliśmy czekać w takim razie do terminu oznaczonego na oświadczeniu podpisanym 10 czerwca 2015 roku.

Niestety okazało się, że Starostwo Powiatowe w Będzinie postanowiło przyznać na ten rok dotację taką jaka powinna być czyli 750 tysięcy złotych i... nie podpisywać aneksu.

Po raz kolejny Starostwo i jego przedstawiciele nas oszukali i na portalu Starostwa powiatowego "odtrąbili" sukces. W dniu 1 lipca do Starostwa Powiatowego w Będzinie oraz Prezydenta Miasta Będzina zostały dostarczone dwa pisma- jedno z wezwaniem do wywiązania się z oświadczenia podpisanego w dniu 10 czerwca 2015 roku a drugie z projektem aneksu do umowy z roku 1999, który konkretyzuje między innymi kwestie finansowe związane z dotacjami dla Teatru. Od dnia wczorajszego czyli 1 lipca 2015 roku bezskutecznie próbujemy się skontaktować z panem Robertem Szpindą celem umówienia się na spotkanie z nim oraz Starostą Arkadiuszem Watołą.

Jeśli jest taka potrzeba to jesteśmy w stanie spowodować aby przy rozmowach między Miastem a Powiatem obecny był profesjonalny mediator, ale musimy się tego dowiedzieć od nich. Prezydent Miasta Będzina wyraził zgodę na obecność mediatora jeśli zajedzie taka potrzeba. Przedstawiciel Powiatu Pan Robert Szpinda jest nadal nieuchwytny, może Państwo będą w stanie go zastać i w naszym imieniu zadać mu pytanie o obietnice złożone pracownikom Teatru w zeszłym tygodniu na spotkaniu w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.

6 lipca 2015 roku o godzinie 16.00 w Starostwie Powiatowym odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu dotycząca Teru Dzieci Zagłębia, na której zamierzamy być i wyrazić swoje niezadowolenie z takiego obrotu sprawy. Nie mamy pojęcia czy to coś da, ale być tam musimy.

W załączniku przesyłam Państwu kopie rozstrzygnięcia nadzorczego oraz pism i projektu aneksu, który dostarczyliśmy do Starostwa i Urzędu Miasta.

Adam E. Kwapisz
Materiał Teatru
3 lipca 2015
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia