Petycja o niezwłoczne odwołanie Marka Mikosa

Na portalu Petycjeonline.pl ukazał się tekst o odwołaniu Marka Mikosa:

Petycja o niezwłoczne odwołanie Marka Mikosa ze stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie
Kraków, 08.09.2017
Szanowny Pan
Piotr Gliński,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowny Panie Ministrze,

Pragniemy wyrazić ogromne zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazł się Narodowy Stary Teatr po wyborze na jego dyrektora Marka Mikosa, a przede wszystkim po ujawnieniu przez dyrektora Mikosa braku jakiejkolwiek koncepcji na prowadzenie tej sceny. Marek Mikos złożył aplikację konkursową, w której jako współautora wymieniał Michała Gieletę, rekomendując go jednocześnie na swojego zastępcę do spraw artystycznych. Wymieniał również dramaty, które chciałby realizować w Starym Teatrze, nazwiska dramatopisarzy i reżyserów, których pragnąłby zaprosić do współpracy, czym przekonał komisję, że jego propozycja jest najlepsza. Marek Mikos i Michał Gieleta wygrali konkurs wbrew woli dużej części środowiska teatralnego, ekspertów oraz samego zespołu Narodowego Starego Teatru. W sierpniu 2017 pojawiły się informacje o tym, że Marek Mikos zrezygnował ze współpracy z Gieletę, który miał być odpowiedzialny za kształt artystyczny kolejnych sezonów w Starym Teatrze. Aż do 1 września, kiedy to Marek Mikos oficjalnie został dyrektorem Narodowego Starego Teatru, nie chciał przedstawiać żadnych planów ani ujawniać pomysłów na prowadzenie tej sceny. Po konferencji prasowej dyrektora Mikosa, która odbyła się 6 września 2017 w Starym Teatrze, nie ma już wątpliwości: przedstawiony na niej chaotyczny zestaw tytułów i tematów nie ma nic wspólnego z programem zawartym w aplikacji konkursowej. Program, którym Mikos i Gieleta wygrali konkurs, przestał być aktualny. Naszym zdaniem jest to podstawa do odwołania dyrektora Mikosa, który nie realizuje żadnego punktu programu zaprezentowanego komisji konkursowej, co potwierdza w licznych wypowiedziach medialnych. Niejasna jest sprawa Michała Gielety – Marek Mikos utrzymuje, że Gieleta zrezygnował z pracy w Starym Teatrze, natomiast sam zainteresowany temu zaprzecza w rozesłanym do mediów oświadczeniu. Konferencja prasowa pokazała również, że nowy dyrektor nie ma absolutnie żadnego pomysłu na prowadzenie Narodowego Starego Teatru i nie ma do tego koniecznych narzędzi, czyli przede wszystkim artystów, którzy mieliby realizować spektakle. Reżyserzy, z którymi rzekomo Marek Mikos rozmawiał i którzy mieliby reżyserować w Starym Teatrze, jak Józef Opalski czy Giovanny Castellanos, dementują te informacje. Pozostawienie Marka Mikosa na stanowisku dyrektora grozi zapaścią Narodowego Starego Teatru i jej regresem do podrzędnej, lokalnej sceny. Apelujemy o pochylenie się nad sprawą Starego Teatru i ocalenie go przed artystyczną klęską.

(-)
Petycjeonline.pl
9 września 2017
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Portrety
Marek Mikos
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...