Powinniśmy próbować ciągle się rozwijać

Adam Orzechowski odebrał nominację dyrektorską

Ważne spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, odbyło się w piątek, w foyer Teatru Wybrzeże przy Targu Węglowym. Adam Orzechowski odebrał nominację dyrektorską na kolejną, sześcioletnią kadencję. Podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu, którego efektem będzie nowa scena w Starej Aptece.

Dofinansowanie umożliwi także budowę przeszklonego łącznika między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Wartość projektu to 19,9 mln zł, a unijne dofinansowanie wynosi 11,7 mln zł.

Mieczysław Struk: "Stabilizacja się przyda"

- By rozwiać wszelkie spekulacje ogłaszam publicznie, że z dniem 1 września 2016 roku powołuję pana Adama Orzechowskiego na stanowisko dyrektora Teatru Wybrzeże na czas określony - do 31 sierpnia 2021 roku - powiedział Mieczysław Struk. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z bogatej oferty repertuarowej dla publiczności na scenach w Gdańsku, w Sopocie, w amfiteatrze w Pruszczu Gdańskim i na deskach Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Życzę panu samych sukcesów i mam nadzieję, że stabilizacja się przyda nie tylko panu i zespołowi, ale również kulturze pomorskiej.

Słowa te - licznie zgromadzeni aktorzy Teatru Wybrzeże - przyjęli z aplauzem.

Adam Orzechowski: "Ciągle się rozwijać"

- Dziękuję bardzo za zaufanie, to jest nie tylko kolejny ważny etap w moim życiu, ale wyzwanie dla całego zespołu - powiedział Adam Orzechowski. - Mam wrażenie, że osiągnęliśmy dość dużo, że stanowimy fantastyczny zespół, że dobrze nam się razem pracuje, ale też myślę, że powinniśmy próbować ciągle się rozwijać.

- Nie chodzi tylko o to, że będziemy mieli co budować i w co inwestować, bo teatr wymaga inwestycji i będzie się powoli to działo - kontynuował dyrektor. - Najważniejsza jest działalność artystyczna, będziemy chcieli, aby poziom stale wzrastał dla pomyślności gdańskiej i pomorskiej publiczności, która, na szczęście, licznie przychodzi do nas. Mam nadzieję, że nowo wybudowana sala także będzie zapełniona, że nasze kolejne propozycje nie będą gorsze, niż dotychczas. Zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, która przed nami stoi.

Projekt o wartości 20 mln zł

- Kilka lat temu pan dyrektor Adam Orzechowski zaprosił mnie na zaplecze Teatru Wybrzeże - powiedział Mieczysław Struk, miałem wtedy okazję obejrzeć nawet pomieszczenia pod sceną, byłem tam, gdzie aktorzy przygotowują się do spektaklu. I odniosłem wrażenie, że nie jesteśmy na pewno w XXI wieku, że trzeba sporo zrobić, aby sytuację zmienić.

Marszałek stwierdził, że z zadowoleniem śledził początek prac w Starej Aptece. Wyraził aprobatę, że prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, wsparł to ważne przedsięwzięcie. Realizacja inwestycji przyczyni się - do zwiększenia atrakcyjności miasta i województwa, wydłużenia sezonu turystycznego.

- Dzisiaj zapoczątkowujemy kolejny etap ważnego zadania - kontynuował Marszałek. - Chcemy pieniędzmi unijnymi, które mają także swoje źródło w budżecie województwa, zrealizować projekt o wartości 20 mln zł. , z dofinansowaniem unijnym w wysokości 60 procent środków. 40 procent musi znaleźć swoje miejsce w budżecie województwa pomorskiego.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2017 roku, nie możemy sobie pozwolić na to, aby zamknąć na ten okres teatr i tylko prowadzić budowę, kontynuował marszałek. Takie działanie - praca z zespołem, realizacja zadań artystycznych i prowadzenie równolegle inwestycji - jest trudnym zadaniem.

Wielka modernizacja trwa od 2014 roku

Konkurs architektoniczny na modernizację scen Teatru Wybrzeże. rozstrzygnięto w czerwcu 2014 roku. Pierwsze miejsce zajęła Autorska Pracownia Architektoniczna - Jacek Bułat z Poznania, która opracowuje dokumentację projektową dla modernizacji zespołu budynków Teatru Wybrzeże. Od listopada 2014 roku w Teatrze Wybrzeże trwają prace remontowe. Budynek tzw. Przejścia Bramnego - zlokalizowany między Zbrojownią a Starą Apteką - był w ciągu ostatnich lat wynajmowany, z uwagi na jego bardzo zły stan techniczny został rozebrany i w tym miejscu powstanie nowa scena Stara Apteka. Nowa scena Stara Apteka będzie mniej więcej takiej samej wielkości jak Scena Malarnia czy Scena Kameralna w Sopocie, tak by można było wymiennie prezentować na nich spektakle.

Powstanie nowy, przeszklony łącznik między nową sceną a głównym budynkiem teatru, z widokiem na Targ Węglowy. Szklany łącznik odsłoni również widok z Targu Węglowego na Starą Aptekę - zabytkowy budynek z XVII wieku, na którym wkrótce rozpoczną się prace konserwatorskie.

Przed nami - remont Dużej Sceny, foyer

- Zaczynamy i chciałbym, aby publiczność, mieszkańcy Gdańska zobaczyli, że coś się tutaj zmieniło, mam nadzieję, że pojawienie się nowego obiektu też wzbudzi zainteresowanie - powiedział Adam Orzechowski. - A potem, do 2020 roku, chcemy realizować kolejne etapy prac. Jak się znajdą, nam nadzieję, pieniądze, w ciągu pięciu lat uda się też doprowadzić do porządku budynek główny z Dużą Sceną, Scenę Malarnia.

Potrzebne jest zmodernizowanie foyer, wymiana wysłużonych, ręcznie poruszanych, urządzeń technicznych, na nowoczesne, które dawać będą nowe możliwości scenograficzne. W porozumieniu z miastem planowane jest wykonanie remontu nawierzchni i modernizacja oświetlenia ulicy Teatralnej, aby przemienić ją w przyjazną przestrzeń miejską.

- Projekt modernizacji Teatru Wybrzeże jest na deskach, pan dyrektor Orzechowski potrafił Zarząd Sejmiku Województwa Pomorskiego, Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, przekonać do następnego etapu prac - powiedział Mieczysław Struk. - Chcielibyśmy bardzo, aby z programu operacyjnego zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomić drugi etap realizacyjny. Oczywiście samorząd województwa też będzie musiał wtedy wesprzeć Teatr Wybrzeże wkładem własnym, zapewniając finansowanie przedsięwzięcia z dwóch źródeł.

- Wszystko to pozwala nam myśleć bardzo optymistycznie co do dalszego rozwoju infrastruktury teatru - skonkludował Marszałek. - Mam nadzieję, że te budujące zapowiedzi dadzą też skrzydła zespołowi aktorskiemu i cały ten scenariusz uda się zrealizować. Życzę powodzenia!

Katarzyna Korczak
czaspomorza.pl
1 sierpnia 2016
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Portrety
Adam Orzechowski
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia