Projekt towarzyszący

50. Przegląd Teatrów Małych Form - Kontrapunkt

Teatr Lalek „Pleciuga" jako jedyny ze Szczecina otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Teatr 2015 – Promesa: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru" na projekt „teatr/kontrapunkt/festiwal; festiwal teatralny a teatr publiczny w świetle 50. edycji KONTRAPUNKTU" w kwocie 57 000 zł. Dzięki tej dotacji tegoroczna, jubileuszowa edycja festiwalu zostanie rozbudowana o szereg działań towarzyszących prezentacjom artystycznym.

Projekt „teatr/kontrapunkt/festiwal" zakłada przeprowadzenie wieloaspektowej i dogłębnej analizy zjawiska festiwalu teatralnego, sposobów jego funkcjonowania w kulturze, ewolucji oraz relacji z teatrem publicznym.

Sesja teatrologiczna i panel dyrektorów stworzą szeroką perspektywę, w której przywołana zostanie historia 50-letniego KONTRAPUNKTU w formie publikacji, wywiadów, wykładów i wystawy. Działania projektu zakładają współudział teoretyków, praktyków i widzów, przewidują wykorzystanie różnych mediów oraz posłużenie się tradycyjnymi i nowoczesnymi narzędziami rejestracji, przekazu i dotarcia do odbiorców. Związanie projektu z festiwalem KONTRAPUNKT umożliwia także szeroki współudział publiczności. Efektem wszystkich działań będzie możliwość scharakteryzowania zjawiska festiwali teatralnych w Polsce, wskazania specyficznych czynników, które mają wpływ na ich funkcjonowanie oraz odbiór, analizy wzajemnego oddziaływania festiwalu i teatru, a także utrwalenia rozmaitych „śladów" festiwalu KONTRAPUNKT.

Koncepcja projektu wyrosła z przekonania, że festiwal teatralny jest ważnym elementem życia teatralnego w Polsce. Może też pełnić rolę promocyjną wobec innych propozycji oferty kulturalnej. Sposób funkcjonowania KONTRAPUNKTU potwierdza ponadto istotną funkcję integracyjną wobec instytucji oraz innych podmiotów (nie tylko lokalnych) aktywnych w obszarze kultury, a także rozmaitych środowisk – na przykład naukowych, medialnych.

Działania odbywające się w ramach projektu „teatr/kontrapunkt/festiwal":

Sesja teatrologiczna „Święto czy konieczność? Festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski" opiekun merytoryczny sesji – profesor Dariusz Kosiński.

W czasie dwudniowej sesji eksperci i badacze podejmą wybrane zagadnienia wchodzące w skład tematu konferencji, takie jak: typologia i geografia współczesnych festiwali teatralnych w Polsce, specyfika festiwali jako odrębnych wydarzeń artystycznych, publiczność festiwalowa, festiwal jako element życia teatralnego i generator energii społecznych oraz zjawiska związane z organizacją festiwali.

wtorek 21 kwietnia
9.00 – 14.00 – Święto czy konieczność? / Teatr Mały

środa 22 kwietnia
9.00 – 14.00 – Święto czy konieczność? / Teatr Mały
Panele dyrektorów polskich festiwali
Trzydniowe spotkanie dyrektorów ważniejszych polskich festiwali wiąże się bezpośrednio z sesją teatrologiczną. Opiekunem merytorycznym oraz moderatorem paneli dyrektorów festiwali jest profesor Dariusz Kosiński.

poniedziałek 20 kwietnia
około 22.00 – panel dyrektorów i kuratorów festiwali teatralnych / Brama Jazz Cafe
wtorek 21 kwietnia
około 21.00 – panel dyrektorów i kuratorów festiwali teatralnych / Brama Jazz Cafe
środa 22 kwietnia
około 21.30 – panel dyrektorów i kuratorów festiwali teatralnych / Brama Jazz Cafe

Publikacja „Ślady KONTRAPUNKTU"
Przygotowana z okazji pięćdziesięciolecia Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT publikacja „Ślady KONTRAPUNKTU" stanie się okazją do przyjrzenia się historii festiwalu. Dla redaktorów tomu ważne jest oddanie klimatu dawnych i najnowszych edycji festiwalu, uchwycenie atmosfery oraz poczucia wspólnoty i ciągłości, które przez szereg lat stały się charakterystyczną i bardzo cenioną cechą Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT. Niezmierne istotne w naszym przekonaniu jest zaproszenie do współtworzenia tej publikacji widzów festiwalu: zamieszczone w książce wywiady z nimi staną się doskonałym i wielogłosowym świadectwem historii festiwalu.

Prezentacja wywiadów ze świadkami festiwalu.

Dziennikarka Polskiego Radia – Marta Zabłocka – przeprowadziła wywiady z przedstawicielami środowisk kultury oraz z widzami KONTRAPUNKTU: tymi, którzy bywają na festiwalu niemal od początku, regularnie i do dziś; tymi, którzy przez pewien czas intensywnie brali udział w festiwalu; z tymi, którzy obecnie mają status stałych bywalców; wreszcie z tymi, którzy swoją festiwalową przygodę dopiero rozpoczęli i już znaleźli lub jeszcze szukają dla KONTRAPUNKTU stałego miejsca w swoim życiu.

Zebrane wywiady będą wykorzystane na różne sposoby: przede wszystkim przygotowane zostaną nagrania, których widzowie będą mogli słuchać w czasie festiwalu (za pomocą sprzętu odtwarzającego nagranie i słuchawek). Wybrane wypowiedzi znalazły się również w publikacji jubileuszowej.

Wykłady performatywne „Historia jednego festiwalu – wykłady w małej formie".

Wykłady miały miejsce w marcu 2015, prowadzili je Kamila Paradowska i Maciej Litkowski z Teatru Współczesnego. Były to dwa spotkania poświęcone dwóm dwudziestopięcioleciom Przeglądu Teatrów Małych Form, poprowadzone w formie wykładu-spektaklu, podczas których zaprezentowane zostały archiwalne zdjęcia, teksty sztuk, nagrania radiowe, a także gry i aplikacje komputerowe.

Wystawa fotograficzna.
Wystawa poświęcona pięćdziesięcioleciu Przeglądu Teatrów Małych Form składa się ze zdjęć wszystkich spektakli, które na festiwalu otrzymały Grand Prix, czyli Wielką Nagrodę Publiczności, oraz krótkiego rysu historycznego dotyczącego samego Przeglądu, uzupełnionego również materiałem zdjęciowym.

Wystawę przygotowała obecna fotografka festiwalu, Dominika Odrowąż; wykorzystane zostały zdjęcia jej autorstwa i autorstwa Wojciecha Jabłońskiego, poprzedniego fotografa festiwalowego, a także materiały promocyjne nadesłane przez teatry, które brały udział w Przeglądzie.

Wystawa prezentowana jest w przestrzeni miejskiej – na Jasnych Błoniach do końca kwietnia 2015.

Projekt podkreśli także stosowaną przez nas politykę dotyczącą festiwalu. Od lat bowiem zwracamy uwagę na to, że festiwal nie jest tylko eventem, „kulturowym fajerwerkiem", służącym chwilowej „rozrywce z wyższej półki". Upowszechniamy przekonanie, że festiwal teatralny jest swego rodzaju źródłem kulturowym, podstawą wytwarzającą wartość dodaną, która nie kończy się wraz z ostatnim dniem imprezy, lecz pozostaje i trwa. Jako wartość trwała może inspirować do dalszego uczestnictwa w kulturze, a nawet nauce. W związku z tym zawarte w projekcie działania, szczególnie zaś sesja teatrologiczna i publikacja, stanowić będą próbę dyskusji o miejscu festiwalu teatralnego w Polsce, jego cechach, wyzwaniach i zagrożeniach, a także o ryzyku, jakie niesie eventowe pojmowanie kultury.

(-)
Materiał organizatora
13 kwietnia 2015
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia