Spór o umowę na modernizację CSK trwa

Teatr Muzyczny w Lublinie

Sąd w Lublinie odrzucił powództwo spółki architektonicznej Stelmach i Partnerzy przeciwko województwu lubelskiemu. Spółka domagała się od sądu zinterpretowania zapisów umowy dotyczących budżetu i zakresu prac przy modernizacji Teatru Muzycznego i Filharmonii.

Spór dotyczy zakresu prac modernizacyjnych i tego, czy projektant modernizacji musiał tak zaplanować prace, aby kosztowały nie więcej niż określone w umowie 30 mln zł.

Pełnomocnik spółki tłumaczył na rozprawie, że ustalenia sądu co do treści umowy mogą mieć znaczenie przy ewentualnych późniejszych roszczeniach odszkodowawczych np. za niedopełnienie warunków umowy.

W poniedziałek sąd okręgowy odrzucił powództwo, uznając, że spółka nie ma tu interesu prawnego, ponieważ umowa została już w większości wykonana - zwłaszcza w części spornej. Stelmach i Partnerzy otrzymała już wynagrodzenie za cztery z pięciu przewidzianych w umowie etapów pracy. Wynagrodzenie to zostało pomniejszone o kary umowne - łącznie 1 mln 158 tys. zł - głównie za niedotrzymanie terminów.

"To orzeczenie nie rozstrzyga sporu pomiędzy spółką Stelmach i Partnerzy a województwem lubelskim w sposób definitywny" - zaznaczyła sędzia Maria Stelska, uzasadniając wyrok.

Jak tłumaczyła, spór ten może być rozstrzygnięty przez sąd, jeśli spółka wystąpi z roszczeniem o zapłatę. Wtedy sąd z urzędu będzie badał treść zawartej umowy, obowiązki z niej wynikające dla każdej ze stron oraz to, czy obie strony zrealizowały umowę.

Spór pomiędzy Stelmach i Partnerzy a województwem lubelskim dotyczy umowy na modernizację Teatru Muzycznego i Filharmonii Lubelskiej, która miała być wykonana wraz z budową Centrum Spotkania Kultur. Teatr Muzyczny i Filharmonia mieszczą się w części gmachu nazywanego "Teatrem w Budowie". W nieukończonej od lat 70-tych części tego budynku ma powstać Centrum Spotkania Kultur.

Umowa podpisana przez samorząd województwa lubelskiego ze spółką Stelmach i Partnerzy przewidywała, że koszt modernizacji Teatru Muzycznego i Filharmonii i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych wyniesie 30 mln zł. Przedstawiony przez spółkę projekt modernizacji został przez samorząd odrzucony, ponieważ obejmował tylko część z oczekiwanego zakresu modernizacji i nie dawał gwarancji uzyskania pozwolenia na budowę. Wtedy spółka, w styczniu 2011 r., złożyła pozew przeciwko województwu, domagając się zinterpretowania umowy przez sąd.

Współwłaściciel spółki Bolesław Stelmach zeznał na rozprawie, że był związany budżetem 30 mln zł i przedstawił projekt takich zmian, które w tej kwocie były możliwe do wykonania. Podkreślał, że na pytanie, czy inwestor bierze pod uwagę możliwość zmniejszenia projektowanego zakresu inwestycji, jeżeli zachodziłoby ryzyko przekroczenia budżetu, otrzymał odpowiedź twierdzącą. Według Stelmacha faktyczny koszt prac, jakich oczekiwał samorząd - w zależności od standardów - to od 60 do 120 mln zł.

Spółka - z opóźnieniem - złożyła kolejny projekt, który spełnił oczekiwania inwestora pod względem zakresu prac, ale ich koszt został wyceniony na ok. 60 mln zł. Ostatecznie samorząd przyjął projekt modernizacji, w którym koszty prac wyceniono na ok. 55 mln zł.

Samorząd chciał odrzucenia pozwu, utrzymując, że spółka - która podkreśla swój profesjonalizm - wiedziała, jaką umowę podpisuje i na etapie negocjacji nie zgłaszała uwag, co do możliwości jej realizacji. "Przedmiot umowy został określony zgodnie z Ustawą prawo o zamówieniach publicznych" - mówiła przed sądem pełnomocniczka województwa lubelskiego Anna Przeszlakowska-Żak.

Spółka Stelmach i Partnerzy może się odwołać od poniedziałkowego orzeczenia sądu. Ani jej przedstawicieli ani pełnomocnika nie było na ogłoszeniu wyroku.

Umowa województwa lubelskiego ze spółką Stelmach i Partnerzy przewiduje za realizację dokumentacji projektowej dotyczącej Centrum Spotkania Kultur wynagrodzenie w wysokości 6 mln 949 tys. zł, a za modernizację Teatru Muzycznego i Filharmonii kwotę 1 mln 94 tys. zł. Naliczone kary umowne za opóźnienia dotyczą obu inwestycji.

Budowa Centrum Spotkania Kultur ma kosztować prawie 134,5 mln zł, a 85 proc. tych środków to dotacja z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

(-)
PAP
26 czerwca 2012
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...