Święto kultury dostępnej dla wszystkich

11. Festiwal Kultury Bez Barier w Warszawie

Festiwal Kultury Bez Barier to wielkie święto kultury dostępnej dla wszystkich i najbardziej otwarte wydarzenie w kraju. To wydarzenie, które integruje polskie społeczeństwo i otwiera na potrzeby osób często wykluczanych z codziennego życia społecznego i kulturalnego.

Hasło festiwalu, które będzie nam towarzyszyć podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji to: MOŻEMY!

W 2023 roku świętujemy 11. edycję! Przed nami festiwalowe spektakle, pokazy filmowe, wystawy, spacery, spotkania i warsztaty, udostępnione za pomocą napisów dla niesłyszących, tłumaczenia na polski język migowy, audiodeskrypcji, pętli indukcyjnej, materiałów do dotykania czy pomocy festiwalowych asystentów. W programie nie zabraknie również propozycji odpowiadających na potrzeby uczestników w spektrum autyzmu.
Rozwiązania związane z dostępnością Festiwalu:
Dostęp do informacji

dostępna strona www pod względem cyfrowym, zgodna ze standardem WCAG 2.0.,
dostępne materiały promocyjne: grafiki z tekstami alternatywnymi, spoty reklamowe z audiodeskrypcją i napisami.

Dostępne zaproszenia

zaproszenia w dokumentach, które można edytować,
zaproszenia wideo w polskim języku migowym (PJM),
zaproszenia napisane łatwym tekstem.

Komunikacja

możliwość kontaktowania się z organizatorami w formie, która będzie dostępna dla danej grupy odbiorców.

Na przykład z widzami Głuchymi kontaktujemy się mailowo oraz przez wiadomości SMS.
Doświadczony i przeszkolony zespół

festiwal jest tworzony przez ekspertów z zakresu dostępności wydarzeń, osoby z niepełnosprawnościami, koordynatorów dostępności w instytucjach kultury oraz wolontariuszy przeszkolonych w obsłudze widzów z niepełnosprawnościami.

Asystent – wolontariusz
-
Zapewnienie asystenta widzom z niepełnosprawnością wzroku.
- Asystenci są wolontariuszami festiwalu.
- Dostępność bezpłatnych wydarzeń lub biletów na wydarzenia w specjalnych, festiwalowych cenach
- Większość wydarzeń jest bezpłatna albo bilety są w specjalnej, festiwalowej cenie.

Dostępność wydarzeń
- W zależności od wydarzenia oraz potrzeb widzów, na wydarzeniach zapewniamy:

- audiodeskrypcję,
- materiały dotykowe,
- napisy dla niesłyszących,
- tłumaczenie na polski język migowy,
- pętlę indukcyjną,
- materiały w łatwym tekście.

Organizatorzy Festiwalu
- Festiwal Kultury Bez Barier organizują:
- Fundacja Kultury Bez Barier,
- Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich
- Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

(-)
Kulturabezbarier
26 września 2023
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia