Notice: Undefined index: banner1 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 65  
Notice: Undefined index: banner2 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 72  
Notice: Undefined index: banner3 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 79  

W Rzeszowie muzyka polska

1. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie rozpoczyna się wielkie święto muzyki polskiej. Odniesieniem jest Stanisław Moniuszko. Uważanny nie bez racji za twórcę polskiej sceny operowej i kanonu muzyki polskiej.

W Rzeszowie spotyka się siedemnastu pianistów i dwadzieścia trzy zespoły kameralne polskie i innych krajów. Zaprezentują utwory z dziewiętnastego i dwudziestego wieku pięćdziesięciu polskich kompozytorów. Uczestnicząc w sześciodniowych konkursowych zmaganiach, które podsumuje koncert laureatów z udziałem filharmoników z Rzeszowa pod Jerzym Salwarowskim i Tomaszem Chmielem. Koncert zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Na laureatów konkursu czekają nagrody odrębnie w kategoriach pianistycznej i zespołów kameralnych: pierwsza – 20 000 euro, druga – 10 000 euro, trzecia – 5 000 euro i trzy wyróżnienia po 1 500 euro.

Pianistów oceniają Jarosław Drzewiecki, Matti Asikainen, Philippe Giusiano, Andrzej Jasiński, Kevin Kenner, Wera Nosina i Koji Shimoda. Kameralistów Andrzej Tatarski, Gary Guthman, Józef Kolinek, Krzysztof Meyerirena, Irena Poniatowska i Lew Zakopets.

Konkurs organizuje Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie współpracując z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie. Współfinansują Ministerstwo Kultury i Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Chodzi o utrwalanie odbiorcom znaczenia polskiej muzyki. Twórczości Moniuszki, ale również innych polskich kompozytorów. Też o promocję tej części dorobku muzyki polskiej dziewiętnastego i dwudziestego wieku, która została zapomniana lub jest mniej obecna w salach koncertowych.
Konkurs ma przyczynić się do spopularyzowania dzieł muzycznych często na nowo odkrywanych. W miarę możności sprawić żeby niesłusznie zaniedbana spuścizna muzyczna doczekała się należytych opracowań i nowych edycji.

Nie mniej ważnym zadaniem jest promowanie muzyków, którzy włączają do swoich repertuarów mniej znane utwory polskich kompozytorów.

 

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
21 września 2019
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia