Wieczór promocyjny

"Jan Dorman i Jego Teatr" - red. Marta Odziomek - Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie

Teatr Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie wydał książkę poświęconą obecnej działalności Teatru jaki i jego założycielowi, Janowi Dormanowi. Promocja wydawnictwa odbędzie się 27 listopada 2013r. o godz. 17.00 w siedzibie Teatru.

Publikacja pt „Jan Dorman i Jego Teatr/Jan Dorman and His Theatre", którą Państwu prezentujemy to niezwykle cenna książka dokumentująca życie teatralne Będzina – wczoraj i dziś. Na jej zawartość składają się dwie uzupełniające się części.

Pierwsza z nich  pt. „Zdarzyło się" jest zapisem wydarzeń, odbywających się w Teatrze Dzieci Zagłębia w trakcie Jubileuszu 60. urodzin będzińskiej sceny, trwającego w latach 2010-2012, a zakończonego obchodami Będzińskiego Roku Kultury z okazji przypadającej w 2012 roku setnej rocznicy urodzin założyciela i patrona Teatru, Jana Dormana. Składające się na tę część liczne fotografie, fragmenty recenzji, opisy wydarzeń stanowią bogaty materiał faktograficzny, dokumentujący tym samym obfitujące życie teatralne nie tylko Teatru Dzieci Zagłębia, ale i całego miasta, które pod postacią przeglądów i konkursów teatralnych dla uczniów kultywuje tradycję wychowywania poprzez teatr, zapoczątkowaną przez Dormana.

Część druga wydawnictwa poświęcona jest właśnie Janowi Dormanowi – twórcy Teatru Dzieci Zagłębia, jego wieloletniego dyrektora, reżysera, eksperymentatora, plastyka, wizjonera – słowem wielkiego artysty, który wyprzedził czasy, w jakich przyszło mu żyć. Na „dormanowską" część wydawnictwa składają się materiały: artykuły i referaty poświęcone twórczości, recepcji i znaczeniu dorobku Jana Dormana. Część z artykułów powstała na zamówienie Teatru, inne zostały wygłoszone podczas dwóch konferencji popularnonaukowych poświęconych Dormanowi, a odbywających się w Będzinie kolejno w roku 2011 i 2012. Materiał ten jest niezwykle cenny z kilku powodów. Po pierwsze, większość referatów nie była do tej pory publikowana; po drugie – teksty te są dowodem oryginalności dormanowskich koncepcji, po trzecie – przypominają o Janie Dormanie – wciąż mało obecnym wśród innych zasłużonych twórców, budowniczych tradycji polskiego teatru XX wieku.

Nie bez znaczenia jest również to, że publikacja została w całości przetłumaczona na język angielski, co czyni ją jeszcze bardziej dostępną i powszechną. Dzięki tłumaczeniom wszystkich tekstów obcojęzyczni pracownicy naukowi, krytycy i miłośnicy teatru w Polsce będą mieć ułatwiony dostęp do posługiwania się treściami zwartymi w książce.

Książka została także starannie przygotowana pod względem szaty graficznej. Na okładce wykorzystany został motyw zaczerpnięty z plakatu autorstwa Profesora Tadeusza Grabowskiego, artysty przez wiele lat współpracującego z Janem Dormanem i będzińskim teatrem.

Mamy nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do popularyzacji działań artystycznych Teatru Dzieci Zagłębia, rozpropagowania nazwiska Dormana w Polsce i w świecie oraz stanie się przyczynkiem do dalszych rozważań na temat Jana Dormana i jego teatralnych praktyk.

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami recenzentów książki:
Publikacja jest niezmiernie wartościowa, gdyż zawiera materiały przypominające wielką postać artysty teatru lalkowego i dziecięcego – Jana Dormana. Materiały te przeczytałam z wielkim zainteresowaniem i satysfakcją. Stanowią bowiem nie tylko rekapitulację dotychczas powstałych prac poświęconych Dormanowi i założonemu przez niego przed 60 laty Teatrowi Dzieci Zagłębia, ale potwierdzają, iż założenia i praktyka tego wielkiego Artysty tworzą żywą spuściznę współczesnego teatru lalkowego.
Prof. Dr hab. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie łączy wysoki artystyczny poziom teatralny z aktywnością performatywną w przestrzeni miejskiej, animacją życia kulturalnego, oraz działalnością dokumentacyjną i wydawniczą. To wyjątkowy przykład udanego wypełniania misji kulturalnej i edukacyjnej teatru, w duchu myśli swego patrona.  Ostatnio wydana przez teatr książka, poświęcona jubileuszowi 60-lecia Teatru Dzieci Zagłębia, dokumentująca wydarzenia i badania nad fenomenem Jana Dormana, pokazuje realny wpływ myśli Dormana na codzienną praktykę.
Dr Jagoda Hernik-Spalińśka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Wydawnictwo pt. „Jan Dorman i Jego Teatr" jest istotnym  ogniwem opisującym i dokumentującym proces rozwoju estetyki polskiego teatru dla dzieci, a także znaczenie dokonań funkcjonującego w tym procesie artysty, wizjonera teatru oraz wychowawcy dzieci i młodzieży – Jana Dormana.
Ryszard Klimczak, redaktor naczelny „Dziennika Teatralnego".

To książka ważna i potrzebna, bo upomina się o pamięć o Janie Dormanie i jego dziele, a przy tym wyznacza miejsce tego nietuzinkowego twórcy w historii współczesnego teatru. Godna podkreślenia jest wysmakowana szata edytorska publikacji, w której wykorzystano elementy plakatu jubileuszowego autorstwa jednego z twórców polskiej szkoły plakatu - Tadeusza Grabowskiego i projekty scenograficzne Barbary Wójcik-Wiktorowicz. Atutem wydawnictwa są liczne archiwalne zdjęcia czarno-białe i barwne, dokumentujące zdarzenia jubileuszu, fotografie. Publikacja „Jan Dorman i jego teatr dzisiaj" stara się przywrócić twórcy będzińskiego Teatru Dzieci Zagłębia należne mu miejsce w historii polskiego i światowego teatru. Dzięki niej wiemy już sporo na temat fenomenu tego twórcy. Pozostaje wyrazić nadzieję, że stanie się ona zachętą do jeszcze bardziej wnikliwych badań nad jego twórczością.
Danuta Lubina-Cipińska, pisarka, krytyk teatralny „Śląska" i „Rzeczpospolitej".

Wydawnictwo nosi tytuł stricte informacyjny - „Jan Dorman i jego teatr dzisiaj". I rzeczywiście, po przeczytaniu książki – starannie wydanej przez Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie – zainteresowani działaniami tego niezwykłego artysty mogą czuć się usatysfakcjonowani. Liczbą podanych wiadomości, ich usystematyzowaniem i analizą różnych form aktywności twórczej i popularyzatorskiej Jana Dormana. Wbrew pierwszemu wrażeniu, nie jest to jednak książka, oferująca wyłącznie zbiór suchych faktów. W wypowiedziach specjalistów, których prace złożyły się na spory tom, łatwo odnaleźć (w mniejszym lub większym stopniu) nie tyle nawet ich osobiste emocje, co próbę zrozumienia niezwykłego wpływu Dormana na odbiorców jego sztuki. A często także na współpracowników. Henryka Wach-Malicka, krytyk teatralny „Dziennika Zachodniego".

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wieczór promocyjny poświęcony publikacji, który odbędzie się 27 listopada 2013 r. o godz. 17.00 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie. Podczas spotkania będzie można nabyć książkę.

Publikacja została dofinansowana z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

(-)
Materiał Teatru
23 listopada 2013
Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92 Notice: Undefined index: id in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/modules/default/views/scripts/article/details.phtml on line 92
Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia