Bluszcz z monodramem na Scenie Gadzickiego

14 lutego o godz. 12 i 19 w Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy odbędzie się monodram Krzysztofa Szekalskiego "Samospalenie" w wykonaniu Przemysława Bluszcza.

Warszawa. Wrzesień 1968 r. Centralne Uroczystości Dożynkowe na Stadionie Dziesięciolecia.

Bohaterski akt, radykalny i ostateczny gest sprzeciwu Ryszarda Siwca wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji staje się punktem zwrotnym w karierze pewnego oficera Służby Bezpieczeństwa.

Dziś, zepchnięty na margines historii, (anty)bohater minionego systemu próbuje zrekonstruować swoją drogę, odzyskać ciągłość własnej biografii, zrozumieć i zdefiniować po raz ostatni swoją tożsamość - w nowej sytuacji ustrojowej, pozbawiony przywilejów, władzy i wpływu na rzeczywistość.

Kim jest lub też kim mógłby być..?

Spektakl jest próbą stworzenia takiego portretu. Nieoczywistego, prowokującego, portretu wielokrotnego, w którym fikcja i kreacja przeplatają się z realnym głosem historycznych faktów.

Przemysław Bluszcz odważnie wkracza w obie te rzeczywistości. Stwarza je na scenie w skondensowanych, mocnych obrazach, które drażnią, wzruszają, czasem śmieszą, a zarazem podważają jednoznaczność ocen postaw ludzi uwikłanych w zbrodnie minionego systemu.(-) (-)
Materiał Teatru
4 lutego 2014
Spektakle
Samospalenie