Dyskusje nad "mapowaniem publiczności"

49. Przegląd Teatrów Małych Form Komtrapunkt 2014 rozpocznie się za dwa tygodnie. W programie festiwalu, jak co roku, znalazł się panel dyskusyjny.

Mapowanie publiczności.
Polsko-niemiecki panel dyskusyjny

Zgodnie z tradycją podczas 49. Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt odbędzie się panel dyskusyjny. Podobnie jak w zeszłym roku, w panelu udział wezmą goście zarówno z Polski, jak i z Niemiec: krytycy, badacze i praktycy teatralni. Tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie publiczności, postrzeganej nie jako bierny obserwator, lecz faktyczna, niekiedy najważniejsza część teatralnego dzieła.

W ostatnich latach zarówno w Niemczech, jak w Polsce relacje między twórcą a odbiorcą uległy daleko idącym zmianom. Publiczność staje się nie tylko obiektem badań teatrologów, kulturoznawców, socjologów, ale też obiektem eksperymentów artystycznych mających na celu wykreowanie nowych reguł porządkujących wzajemne relacje. Co więcej, skandale i protesty, które w ostatnich sezonach wstrząsnęły europejskimi teatrami, skłaniają do przyjrzenia się także innemu aspektowi relacji twórca-odbiorca: zadania sobie pytania, jakie są granice wolności artystów i widzów, oraz zastanowienia się, jakie wyjście można zaproponować w sytuacji, gdy ich systemy wartości, poglądy, kryteria estetyczne zaczynają ze sobą kolidować.

Podczas panelu polscy i niemieccy krytycy, badacze i praktycy teatralni stworzą swoistą mapę publiczności: spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, kim są ci ludzie, bez których teatr nie mógłby istnieć, a którzy przez wieki pozostawali niewidoczni i niesłyszalni, ukryci w mroku widowni. Tematyka wystąpień obejmie zarówno kwestie ogólne, dotyczące psychologicznych i socjologicznych aspektów bycia widzem, pracy, jaką widz wykonuje przed spektaklem, podczas jego trwania i po jego zakończeniu, specyficznej roli publiczności w teatrze dokumentalnym czy też możliwości realizacji emancypacyjnych założeń Rancire'a w praktyce, jak kwestie szczegółowe: śledzenie sposobów recepcji spektakli takich artystów, jak Massimo Furlan, 77 Stolen Fish, She She Pop, Rimini Protokoll, Krzysztof Garbaczewski, Jan Klata, Marcin Liber i Marcin Wierzchowski.

W panelu udział wezmą: Elena Basteri (Berlin), Ewa Guderian-Czaplińska (Poznań), Joanna Jopek (Kraków), Monika Kwaśniewska (Kraków), Dirk Pilz (Berlin), Waldemar Rapior (Poznań), Philipp Schulte (Giessen), Anna Teuwen (Hamburg), Meike Wagner (Monachium) i Karol Wittels (Warszawa). Opiekunem merytorycznym sesji jest doktor Anna R. Burzyńska, Uniwersytet Jagielloński.

Panel odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2014 w Teatrze Małym, godz. 10.00-14.00 (wstęp wolny).(-) (-)
Materiał Teatru
26 marca 2014