Film na ćwierć millenium

29 grudnia o godz. 15:45, TVP Kultura zaprasza na pierwszy z 25 odcinków serialu „250 lat teatru publicznego w Polsce".

Odcinek ten poświęcony będzie premierze „Natrętów" Józefa Bielawskiego przygotowanej na otwarcie Teatru Narodowego w 1765 roku.

Zostaną w nim także zaprezentowane wybrane wydarzenia i zjawiska z przeszłości polskiego teatru publicznego od jego inauguracji w roku 1765 po zmianę pokoleniową pod koniec lat 90. XX wieku.

Poszczególne odcinki budowane są wokół wybranych, 25 ważnych wydarzeń, z historii polskiego teatru, które stanowią punkt wyjścia do prezentacji związanych z nimi zagadnień i problemów - zarówno historycznych, jak i współczesnych.

Pierwszy odcinek przedstawia okoliczności pierwszego przedstawienia teatru publicznego powołanego do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta, w tym zwłaszcza motywy, które kierowały władcą.

Premiera „Natrętów" jest punktem wyjścia do rozmowy o związkach teatru z władzą. O wypowiedzi na ten temat zostali poproszeni Ministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kazimierz Michał Ujazdowski i Małgorzata Omilanowska.(-) (-)
TVP Kultura
29 grudnia 2015
Teatry
TVP Kultura