Kobieca historia polskiego teatru

HyPaTia to projekt badawczy, dokumentacyjny i edytorski, który ma na celu stworzenie bazy źródłowej i materiałowej dla historii teatru polskiego XX i XXI wieku uwzględniającej szeroki udział kobiet dotychczas na ogół w tej historii pomijanych lub marginalizowanych.

HyPaTia to propozycja historii alternatywnej wobec istniejących narracji, kwestionującej stabilność obowiązujących hierarchii artystycznych i podającej w wątpliwość tradycyjny paradygmat, wedle którego dokumentowane i opisywane były dotąd teatralne zdarzenia.

Głównym zamierzeniem HyPaTii jest zatem pozyskiwanie wiedzy i przywracanie pamięci o autorkach, reżyserkach i twórczyniach polskiego teatru, czego efektem są gromadzone na tej stronie materiały - biblioteka dramatów, archiwum osobowe, zbiór tekstów programowych oraz wideoteka rozmów.

Kolekcja HyPaTii zawierająca pisane przez kobiety teksty dramatyczne pozostające w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie dostępna jest także na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Projekt realizowany jest w ramach grantu NPRH w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w latach 2013-2016. Jego efektem, prócz tej strony i bazy danych, będą trzy publikacje: antologia dramatów napisanych przez kobiety; kronika twórczości teatralnej kobiet 1944-2014 oraz wybór tekstów programowych, analitycznych i metateatralnych ich autorstwa. Książki ukażą się drukiem z początkiem 2017 roku.

W projekcie uczestniczą pracowniczki, pracownicy i doktorantki: Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego - Monika Żółkoś; Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego - Agata Chałupnik, Ewelina Godlewska-Byliniak, Katarzyna Kułakowska, Justyna Lipko-Konieczna, Agata Łuksza; Instytutu Sztuki PAN - Krystyna Duniec, Jagoda Hernik Spalińska, Ewa Hevelke, Joanna Krakowska; Instytutu Teatralnego - Agata Adamiecka-Sitek, Michał Januszaniec, Agnieszka Wielecka.

Współpracują: Ludmiła Laskowska-Pańków, Magda Mosiewicz, Dominik Skrzypkowski, Aleksandra Fudalej i Karolina Rospondek.

We współpracy z HyPaTią Grupa Artystyczna Teraz Poliż realizuje własny projekt DZIWY POLSKIE.(-) (-)
Materiał organizatora
7 sierpnia 2017
Portrety
Agata Adamiecka