Moczymorda i abstynent

Krytykować zacofanie i głupotę szlachty, popierać cnoty obywatelskie!

Franciszek Bohomolec (1720-1784) był pierwszym liczącym się dramaturgiem piszącym dla polskiego teatru narodowego, powstałego tuż po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego komedie, choć czasem przeładowane wyraźną publicystyką, zdobyły znaczny rozgłos.

Dydaktyka i moralizatorstwo przeplatają się ze swoistą wyrozumiałością wobec pijackiego obyczaju i szczególnym rozumieniem gościnności polegającej na zmuszaniu do spełniania toastów. Zachowanie bohaterów w dosadny sposób ukazuje mentalność szlachty drugiej połowy XVIII wieku: jowialność, dobroduszność, hojność, ale i nieodpartą ciągotę do wypitki i bójek. Sama fabuła Pijaków jest bardzo skromna: dwaj kawalerowie – moczymorda i abstynent – starają się o rękę tej samej dziewczyny, wychowanki imć Pijakiewicza. Początkowo większe szanse ma ten, co nie gardzi trunkiem...

Sztuka w reżyserii Barbary Wysockiej w ramach sarmackich rewizji.(bb)
Karnet Kraków
27 kwietnia 2009
Spektakle
Pijacy