Nowy sezon w "Siemaszkowej"

Premiery spektakli:

Lwów nie oddamy" (26.08.2018, Duża Scena)
Reżyseria Katarzyna Szyngiera

Beniową podzieliła historia. Nie ma przejścia z ukraińskiej strony wsi na polską i odwrotnie. Mieszkańcy nie mogą w upalne dni przekroczyć Sanu i schronić się pod lipą, która od dwustu lat rośnie półtora kilometra od ich domów.
Jesteśmy wychowani w kulcie pamięci. Myślimy o niej jak o drzewie. Pamięć należy pielęgnować, dbać o jej korzenie, by dawała nam schronienie i poczucie wspólnoty, by stanowiła punkt odniesienia w zmieniającym się świecie. Tymczasem pamięć znacznie bardziej przypomina rzekę. Nie tylko nieustannie płynie i zmienia się, lecz także dzieli i wyznacza granice.
Wierzymy, że trzeba pamiętać, by oddać sprawiedliwość przodkom, by być członkiem narodowej wspólnoty, by w przyszłości uniknąć tragedii. Rzadko zastanawiamy się nad tym, jak łatwo pamięć staje się pożywką dla uprzedzeń, konfliktów, nawet nienawiści.
Stosunki polsko-ukraińskie ilustrują ten mechanizm. Choć tyle mamy wspólnego w teraźniejszości, tak wiele dzielimy planów i obaw o przyszłość, nasze relacje wciąż układamy pod dyktando trudnej przeszłości.
Nadarza się doskonała okazja, by o tym porozmawiać. 1000 lat temu spotkaliśmy się po raz pierwszy. Wojowie Bolesława Chrobrego przegonili ich za Bug rycerzy Jarosława Mądrego, obrzuciwszy ich inwektywami. 100 lat temu trwała Bitwa o Lwów i wojna polsko-ukraińska. Pół roku temu polski minister pojechał do Lwowa, uwolnić z klatek kamienne lwy, symbolizujące polską przeszłość miasta.
Spektakl „Lwów nie oddamy" powstał na podstawie materiału dokumentalnego. Wykorzystując wypowiedzi zebrane w wywiadach, ankietach i źródłach pisanych, pokazuje, jak uprzedzenia i nienawiść karmią się pamięcią. Przygotowali go wspólnie twórcy z różnych dziedzin – aktorzy, reżyserka, reporter, badacz pamięci, operator oraz artyści wizualni. Na różne sposoby śledzą oni możliwe wersje pamięci polsko-ukraińskiej i współczesne relacje, by przedstawić je w interdyscyplinarnej formie teatralnej.

Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów" (12.10.2018, Szajna Galeria)
Scenariusz i reżyseria Beniamin M. Bukowski
Tematem spektaklu jest historia rodziny Ulmów, którzy po wybuchu II wojny światowej czynnie angażowali się w pomoc Żydom, ukrywając rodziny Szallów i Goldmanów, w wyniku czego zostali zadenuncjowani i zamordowani. Zamierzeniem spektaklu jest opowiedzenie o zwyczajnych ludziach: ich przedwojennym życiu, losach i codziennych problemach. Wojna, jako sytuacja graniczna, konfrontuje ich z radykalnym złem. Jakie mechanizmy decydują o tym, że w sytuacji skrajnej człowiek decyduje się na heroizm, okrucieństwo albo obojętność?

Sztuka" (10.11.2018, Mała Scena im. Z. Kozienia)
Reżyseria Waldemar Śmigasiewicz
Realizacja sztuki Yasminy Rezy przedstawiającej historię przyjaźni trzech mężczyzn. Punktem kulminacyjnym w tej relacji okazuje się być sytuacja zakupienia przez jednego z nich obrazu współczesnego artysty. Obraz – niepozorny obiekt, symboliczna przestrzeń dla wyobraźni – staje się kamieniem węgielnym sporu oraz próbą dla dotychczasowej przyjaźni. Na scenie: Robert Chodur, Adam Mężyk, Mateusz Mikoś.

Anioły nie umierają – Marlene Dietrich" (31.12.2018, Mała Scena im. Z. Kozienia)
Reżyseria Jan Szurmiej
Spektakl poświęcony postaci Marleny Dietrich, przedstawiający artystkę w momencie jej wycofywania się, odchodzenia w niebyt, ale przywołujący czasy jej młodości, rozkwitającej kariery, a także przedstawiający wątki polskie w jej życiorysie. Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Jana Szurmieja – znanego lokalnej publiczności z realizacji wielu przedstawień na rzeszowskiej scenie, cieszących się nieustającym zainteresowaniem publiczności.

Mistrz i Małgorzata" (30.03.2019, Duża Scena)
Reżyseria Cezary Iber
Sceniczna adaptacja arcydzielnej powieści Michaiła Bułhakowa w nowym przekładzie: Igora, Leokadii, Anny i Grzegorza Przebindów w reżyserii Cezarego Ibera – znanego rzeszowskiej publiczności z realizacji „Pogorzeliska" – spektaklu, który zdobył uznanie krytyków i prezentowany był kilkukrotnie na różnych festiwalach w Polsce i za granicą.

Kiedy byłem małym chłopcem" (27.04.2019)
Reżyseria Tomasz Man
Spektakl opowiadać będzie historię wywodzącego się spod Rzeszowa Tadeusza Nalepy i zespołu Blackout. Akcja przedstawienia umieszczona zostanie w chwili przygotowań do pierwszego koncertu w karierze zespołu w rzeszowskim klubie „Łącznościowiec" 3 września 1965 roku. Widzowie zaproszeni zostaną do sali prób, w której Blackout ćwiczy piosenki przed występem.

Fantastyczne przygody Barona Münchhausena" Sezon 2018/2019
„Fantastyczne przygody Barona Münchhausena" (01.06.2019, Teatr Wędrowny)
Reżyseria Martyna Łyko
Propozycja na scenę mobilną.
Prowadzony w klimacie roadtripu spektakl w groteskowy sposób zmierzy się z ludzką skłonnością do tworzenia i wiary w clichés, oraz... do autodefinicji w ich przeciwieństwie. Realizacja będzie miała współczesny charakter trupy teatralnej, na wzór średniowiecznych kuglarzy, którzy objadą
z przyczepą całe Podkarpacie, inscenizując przypadki niemieckiego Barona, największego łgarza
w historii literatury.

Inne wydarzenia:

Udział w Festiwalu Kierunek Wschód, Białystok (25.09.2018)
Wyjazd do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku i gościnny występ ze spektaklem „Pogorzelisko" w ramach festiwalu.

Udział w Festiwalu „Rzeczywistość przedstawiona", Zabrze (20.10.2018)
Wyjazd do Teatru Nowego w Zabrzu i udział w konkursie ze spektaklem „Lwów nie oddamy".

VI Najazd Awangardy na Rzeszów (16.10.2018)
Poetycko-muzyczny wieczór, podczas którego cenieni poeci i literaci z Podkarpacia zaprezentują swoje utwory, dając publiczności możliwość i okazję do literackiej dyskusji.

TEATR POLSKA (październik, listopad)
Udział w projekcie Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego – prezentacja spektaklu „Chory z urojenia" w wybranych polskich miejscowościach, położonych z dala od centrów życia kulturalnego, w których nie funkcjonują teatry instytucjonalne.

05. Festiwal Nowego Teatru – 57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne (19–24.11.2018)
Piąta edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych organizowanych w oparciu o zmienioną koncepcję programową, sygnalizowaną przez rozwinięcie nazwy: Festiwal Nowego Teatru. Festiwal koncentruje się na prezentacji młodego teatru, który przewartościował pojęcie tekstu dramatycznego, zwracając się z jednej strony ku aktom performatywnym, z drugiej zaś – ku przekazowi multimedialnemu. W ramach wydarzenia, poza konkursem festiwalowym, odbędą się warsztaty i pokazy skoncentrowane na wykorzystaniu multimediów, a także inne wydarzenia edukacyjno-artystyczne: czytania performatywne, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne.

XXV Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe (8–10.02.2019)
Kolejna edycja Rzeszowskich Spotkań Karnawałowych tradycyjnie będzie okazją do zaprezentowania rozrywkowych spektakli z repertuarów teatrów z całej Polski. Pokazy spektakli obudowane zostaną wydarzeniami towarzyszącymi wpisującymi się swym charakterem w czas karnawału.

TRANS/MISJE – Zip Międzynarodowy Festiwal Sztuk (sierpień 2019)
Wydarzenie powołane do istnienia w wyniku wielkiego sukcesu i świetnego przyjęcia przez rzeszowską publiczność Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE, który od 2019 roku wędrował będzie po kolejnych europejskich państwach. W otwartych przestrzeniach Rzeszowa i Bieszczadów odbywać się będzie Festiwal różnych sztuk powstałych przy współpracy
m.in. partnerów współtworzących Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE.

 Patrycja Kita
Materiał Teatru
15 września 2018