Program

Tradycją Pokot-u są odbywające się po spektaklach spotkania i dyskusje z ich twórcami i wykonawcami. Spotkania te są bardzo ważnym elementem festiwalu, a ponadto dają możliwość bezpośredniej konfrontacji na płaszczyźnie twórca – odbiorca.

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych na Ponoworoczne Konfrontacje Teatralne POKOT 2017.

Piątek, 17 marca

9:00-11:00 PRÓBY TECHNICZNE
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

11:00-12:30 WARSZTATY AKTORSKIE (do wyboru)

Temat warsztatów Warsztaty aktorskie Metodą Stanisławskiego Ty i Twój potencjał, czyli odnajdź siebie w sobie
Prowadzący Olga Olejnik Maria Magdalena Milczarek
Sala Stańczyk/Lubuski Teatr Laboratorium twórcze/Lubuski Teatr

13:00-16:00 KONFRONTACJE I
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Przyjaciele - Warsztat Terapii Zajęciowej „Winnica" w Zielonej Górze
Efemeryczny Smok – Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze
Justyna Śmietańska, Marta Pelińska - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
Zza Winkla – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Teatr PARAWAN – Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcu

16:00-16:30 PRZERWA

16:30-19:00 Teatr Anigrono – Zielona Góra
Grupa improwizacyjna Mimo To – Inicjatywa sceniczna FRUUU
Teatr PiiiP – Zielonogórski Ośrodek Kultury
Instant - I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach

19:00-20:30 FORUM
dialog twórców z radą artystyczną
/Laboratorium twórcze – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

20:30 ANDREJ KOTIN - KONCERT SOLOWY
wstęp wolny
/Laboratorium twórcze – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Sobota, 18 marca

9.00-11.O0 PRÓBY TECHNICZNE
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

11.00-12:30 WARSZTATY AKTORSKIE (do wyboru)

Temat warsztatów Teatr szkołą życia. Od improwizacji po świadomą obecność - I część Podstawowe zadania sceniczne – I część
Prowadzący Joanna Koc Robert Kuraś
Sala Stańczyk/Lubuski Teatr Laboratorium twórcze/Lubuski Teatr

12.45–16:00 KONFRONTACJE II
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Teatr Granda – Teatr niezależny, Bielsko Biała
Bartosz Mazurkiewicz (monodram) – Dębno
Chlebojady - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze
A czemu nie - Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

16:00-17:30 SPEKTAKL „JA CIEBIE TEŻ..."
/scena kameralna - Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

18:00-20:30 KONFRONTACJE II c.d.
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Adrianna Machalica (monodram) - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze Teatr KOD – Dębnowski Ośrodek Kultury
Teatr AVIS (monodram) - Nowosolski Dom Kultury
Teatr Ponievash - Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze

20:30-21:30 FORUM
dialog twórców z radą artystyczną
/Laboratorium twórcze/– Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Niedziela, 19 marca

9:00-10:30 PRÓBY TECHNICZNE
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

10:30–12:00 WARSZTATY AKTORSKIE (do wyboru)

Temat warsztatów Teatr szkołą życia. Od improwizacji po świadomą obecność – II część Podstawowe zadania sceniczne – II część
Prowadzący Joanna Koc Robert Kuraś
Sala Stańczyk/Lubuski Teatr Laboratorium twórcze/Lubuski Teatr

12.00-15:00 KONFRONTACJE III
/duża scena – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

Baju Bajka - Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic
Teatr Zza Boru – Zabór
Maska - Miejski Dom Kultury w Rzepinie
Teatr Czyli Chilli – Zielonogórski Ośrodek Kultury

15:30-16:00 STANISŁAW JORDANOW – KONCERT MUZYKI HISZPAŃSKIEJ
/duża scena/ – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

16:30 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE
/duża scena/ – Lubuski Teatr w Zielonej Górze/

 (-) (-)
Materiał organizatora
13 marca 2017