Projekt "Marian Kołodziej. Teatr życia"

4 grudnia o godz. 11 w Centrum św. Jana w Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy "Theatrum vitae. Marian Kołodziej. Teatr życia". 5 i 6 grudnia w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się konferencja popularnonaukowa, poświęcona życiu i twórczości wybitnego scenografa

Projekt "Marian Kołodziej. Teatr życia" - składać się będzie z trzech części: wystawy, konferencji popularno-naukowej oraz wydawnictwa, planowanego na rok 2012.

Celem projektu jest refleksja nad dorobkiem artystycznym Mariana Kołodzieja, znakomitego scenografa teatralnego i filmowego, twórcy ołtarzy papieskich w Gdańsku i Sopocie, wielu świetnych wystaw oraz autora "Klisz pamięci. Labiryntów Mariana Kołodzieja", wstrząsającej instalacji poświęconej osobistym przeżyciom z okresu II Wojny Światowej (Marian Kołodziej, naznaczony numerem 432, więziony był w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau) prezentowanej w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia. Przez wiele lat tylko najbliżsi wiedzieli o przeżyciach Kołodzieja z lat 1940-1945. Dopiero rozstanie z teatrem, wielka wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku ("Kołodziej w skali 1:20", 1990) podsumowująca twórczość Artysty była pierwszym publicznym wyznaniem numeru 432.

Artysta pokazał wówczas pierwsze prace z cyklu później nazwanego "Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja". W roku 1995 (po ciężkiej chorobie w 1993) zaprezentowana została pierwsza odsłona wstrząsającej wystawy - instalacji "Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja" (współpraca Ojców Franciszkanów i MNG), która ostatecznie trafiła do Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia (1998) i jest tam prezentowana zgodnie z wolą Artysty. Przez ponad 10 lat Kołodziej rozbudowywał i udoskonalał swoją wystawę (ostatnie rysunki zawiózł do Harmęż w roku 2009). Od kilku lat jest to miejsce spotkań i medytacji ludzi z całego świata.

Realizatorom projektu zależy na nowym spojrzeniu na twórczość wybitnego scenografa i znakomitego rysownika, Artysty o niezwykłej charyzmie. Twórczość Mariana Kołodzieja wymaga dogłębnej refleksji, ponownego spojrzenia przez pryzmat ostatnich lat Jego twórczości, gdy pełnym głosem opowiedział Swoją dramatyczną historię.

Projekt jest okazją do uporządkowania informacji o spuściźnie artystycznej Mariana Kołodzieja (pełnej informacji o instytucjach i osobach prywatnych, które są w posiadaniu rysunków i projektów scenograficznych artysty, bibliografii twórczości, tekstów krytycznych, wywiadów itp.) oraz stworzenia bazy danych o życiu i twórczości Mariana Kołodzieja (w Dziale Teatralnym MNG).

Na wystawę i na konferencję zaproszeni zostali także goście ze Stanów Zjednoczonych - twórcy filmu o Marianie Kołodzieju pt "Labirynt".

***

Program konferencji:

- Witold Banach, dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - Z lęków prowincji, z metropolii świata - wybrane pejzaże kulturalne Raszkowa i Ostrowa Wielkopolskiego.

- dr Marek Lewicki, dyrektor I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego - Królewskie Katolickie Gimnazjum -obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, jego wybitni wychowankowie i absolwenci.

Teatr

- Andrzej Matynia - Teatr swój widział ogromny.
- prof. Andrzej Żurowski - Sens obrazu. O współpracy ze Stanisławem Hebanowskim.
- Martyna Groth - Cisza słów rysowanych. W poszukiwaniu formy.

Film

- dr Kornacki Krzysztof - Kostiumy filmowe Mariana Kołodzieja.

16:00 - 18:00

Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja:

- Michał Nowak - Poza czasem i przestrzenią. Trzy oblicza miłości w Kliszach Pamięci Mariana Kołodzieja"
- Sebastian Świadek - Klisze pamięci numeru 432. Mariana Kołodzieja zapis przeżyć obozowych.
- O Stanisław Czerwonka OFMConv - Franciszkańska recepcja Klisz pamięci.

Godz. 18:30

- Projekcja filmu LABIRYNT,

spotkanie z twórcami: Jasonem Schmidtem i o. Ronem Schmidtem S.J.

Schmidtowie to rodzina o bogatych tradycjach filmowych, ojciec Rona, Arthur, był dwukrotnie nominowany do Amerykańskiej Nagrody Akademii Filmowej za montaż: Bulwaru Zachodzącego Słońca (1951) i Sayonara (1958), był także odpowiedzialny za montaż Pół żartem, pół serio (1959). Brat Rona, także Arthur, otrzymał dwa Oskary: za montaż Forresta Gumpa (1994) i Kto wrobił królika Rogera (1998). Film Rona Schmidta Labirynt, zrealizowany wspólnie z synem Jansonem, reżyserem, prezentowany był na wielu festiwalach w USA i Europie.

- Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Wspólnoty Pokoju, Małgorzatą Braunek i Andrzejem B. Krajewskim.

Polska Wspólnota Pokoju jest częścią Zen Peacemakers, łączy osoby zaangażowane w działalność społeczną, inspiruje je i wspiera, organizuje także spotkania medytacyjne. Od 2001 w klasztorze w Harmężach takie spotkania odbywają się na wystawie Klisze pamięci. Polska Wspólnota Pokoju zrealizowała projekt Mariana Kołodzieja - założenia i utrzymania Ogrodu Życia w Harmężach.

***

6 XII 2011

Godz. 10:00 - 14:00

Papieskie ołtarze

- abp Tadeusz Gocłowski - wprowadzenie,
- Halina Słojewska - Zapiski Kołodzieja,
- Alina Afanasjew , Jerzy Afanasjew jr.- Z Dziennika Pokładowego.
- Halina Słojewska - Zapamiętane, niezatarte.
- Edmund Zieliński - Panu Marianowi cześć i chwała.

Wystawy:

- dr Zofia Watrak - Kołodzieja portret własny,
- Małgorzata Abramowicz - Teatr to za mało

Godz. 14:30

Zwiedzanie wystawy z kuratorskim oprowadzaniem

90. urodziny - spotkanie przyjaciół, godz. 18:00

Serdecznie zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego, ul. Korzenna 33/35

Konferencji towarzyszyć będzie przegląd filmów o Marianie Kołodzieju.

***

Wystawa:

4 grudzień 2011 - 2 styczeń 2012, Kościół św. Jana
Scenariusz - Małgorzata Abramowicz, Halina Słojewska
Aranżacja - Przemysław Klonowski
Realizacja - MNG, NCK

Wystawa prezentowana w Kościele św. Jana w Gdańsku, w miejscu, z którym Marian Kołodziej związany był przez wiele lat. W latach 70. XX wieku był jednym z inicjatorów powstania w zrujnowanym wówczas budynku kościoła Centrum Scenografii Polskiej, w roku 2001 odbyła się tu premiera ostatniego spektaklu do którego scenografię zrealizował: Tragedii o bogaczu i Łazarzu Anonima Gdańskiego (reż. Krzysztof Babicki, prem. 8. VI. 2001, Teatr Wybrzeże Gdańsk). Przez wszystkie lata był uważnym i krytycznym uczestnikiem wydarzeń, które miały miejsce w Kościele św. Jana.

Wystawa prezentować będzie dorobek artystyczny Mariana Kołodzieja, ważne spektakle teatralne, projekty dekoracji, projekty kostiumów,

zachowane fragmenty dekoracji, kostiumy, zdjęcia z premier teatralnych, zdjęcia i filmowe rejestracje wizyt Papieża Jana Pawła II w Gdańsku, dokumentację wystaw realizowanych przez Mariana Kołodzieja w MNG, instalację "Klisze pamięci. Labirynty Mariana Kołodzieja", która powinna stać się lejtmotywem ekspozycji. Pomysłodawcom projektu zależy na takiej prezentacji twórczości Artysty, by stała się ona bliższa także młodszemu pokoleniu, które nie zna prac teatralnych Kołodzieja z autopsji. Zależy nam na takiej konstrukcji wystawy, by mogła ona być w całości lub w wybranych fragmentach prezentowana w dowolnych przestrzeniach (np. w Polskich Instytutach Kultury).

Twórczość Mariana Kołodzieja, artysty i świadka wydarzeń XX wieku jest wstrząsającym przesłaniem moralnym dla współczesnych i przyszłych pokoleń europejczyków, jest głosem Artysty, który powinien być usłyszany w całej Europie i na świecie.

kurator projektu - Małgorzata Abramowicz przy współpracy Haliny Słojewskiej-Kołodziej

aranżacja wystawy - Przemysław Klonowski(-)
Materiały Teatru
25 listopada 2011
Portrety
A.Duda-Gracz