Promocja ludzi i wartości

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2022".

Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru" została ustanowiona, aby:

- po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,
- po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,
- po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,
- po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,
- po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Kapitułę IX edycji Nagrody stanowią członkowie Rady Fundacji: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Hübner – Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski oraz laureaci poprzednich edycji: Anna Augustynowicz, Dorota Buchwald, Piotr Cieplak, Jan Englert, Jacek Głomb, Tomasz Rodowicz, Rober Talarczyk i Jerzy Trela.

Nagroda IX edycji przyznana będzie i uroczyście wręczona w końcu marca 2022 roku, w okolicy daty urodzin jej Patrona. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna sprawi, że nie będziemy zmuszeni przenosić tej uroczystości na termin późniejszy.

Zapraszamy do zgłaszania, wraz z uzasadnieniem, kandydatur do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2022" mailowo: nagroda@fundacjahubnera.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2022.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Regulamin Nagrody znajduje się na stronie fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA

FUNDACJA TEATRU MYŚLI OBYWATELSKIEJ im. Zygmunta Hübnera(-) (-)
Materiał organizatora
16 grudnia 2021
Portrety
Zygmunt Hübner