Remigiusz Caban - nowym dyrektorem

Remigiusz Caban (na zdjęciu) - reżyser teatralny, który w konkursie zdobył większość głosów komisji, już oficjalnie, przez Zarząd woj. podkarpackiego został mianowany nowym dyrektorem naczelnym Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Ukończył teatrologię na Uniwersytecie Łódzkim i reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej. Wyreżyserował ponad 20 przedstawień, m.in. w Bydgoszczy i Tarnowie. Był związany z teatrami warszawskimi: Współczesnym i Powszechnym, łódzkimi: Nowym, Studyjnym i 77. W Rzeszowie wprowadził na scenę "Policję" Mrożka, spektakl muzyczny  "Nic nie może wiecznie trw@ć", sztukę kameralną „Moja córka, moja miłość” Sussfelda i "Ożenek" Gogola. Jest autorem granej tu komedii "Murzyn (może odejść)" oraz kilku spektakli dla młodzieży.

Wyniki konkursu były znane od kilku tygodni, ale Zarząd województwa  nie spieszył się z nominacją, tłumacząc, że decyzję wstrzymuje oczekiwanie na opinie związków i stowarzyszeń. Od lutego br., po zwolnieniu Przemysława Tejkowskiego, stanowisko dyrektora naczelnego teatru nie było obsadzone. Kierował nim Waldemar Matuszewski, dyrektor artystyczny.

W konkursie jedna kandydatura nie spełniała wymogów formalnych, dlatego w ostatecznej rozgrywce znalazły się trzy nazwiska: Waldemara Matuszewskiego, Remigiusza Cabana i Szymona Kuśmidra, aktora z Krakowa. Komisja składająca się z po trzech przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz związków artystycznych i zawodowych przy jednym głosie sprzeciwu zagłosowała zgodnie za  kandydaturą Remigiusza Cabana.Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
31 sierpnia 2011