Rusza kolejna edycja

Rusza IV edycja Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru". Nagroda tradycyjnie objęta jest honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru" została ustanowiona, aby:

- po pierwsze, promować ludzi, podejmujących dzieło Zygmunta Hübnera, które realizował jako Dyrektor, Artysta i Autor,

- po drugie, zwrócić społeczną uwagę - dyrektorów, urzędników, samorządowców, menadżerów kultury teatralnej - na trud organizowania działań teatralnych w duchu myśli obywatelskiej,

- po trzecie, przywrócić sens pojęciu sukcesu artystycznego i kariery artystycznej, opartych na artyzmie i sztuce, pojętej jako misja społeczna, kształtująca wrażliwość widzów, tworząca świadomość i tożsamość społeczne, a także propagować kryteria oceny pozycji artysty, mierzonej rzeczywistymi dokonaniami w sferze twórczości,

- po czwarte, promować wartości, którym przez całe życie wierny był Patron Fundacji tj. zawodową rzetelność, uczciwość, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, obywatelską odpowiedzialność, wszechstronność w działaniu na gruncie teatralnym,

- po piąte, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru, a także do poszerzenia wiedzy na jego temat, wizjonerów teatru, ludzi dla których teatr jest sensem życia, którzy są autorytetami w jego dziedzinie.

Nagroda ma charakter prestiżowy i przyznawana jest corocznie Człowiekowi Teatru za działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Hübnera.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur wraz z uzasadnieniem do Nagrody im. Zygmunta Hübnera "Człowiek Teatru 2017" pod adresem Fundacji: 01-511 Warszawa, ul. Czarnieckiego 2/5, z dopiskiem na kopercie "Nagroda".

albo mailowo: nagroda@fundacjahubnera.org.pl

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, związki twórcze, uczelnie artystyczne i inne podobne instytucje oraz osoby prywatne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2017. Regulamin Nagrody znajduje się na stronie www.fundacjahubnera.org.pl w zakładce NAGRODA Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Nagrody nastąpi w końcu marca 2017.(-) (-)
Materiał organizatora
21 grudnia 2016
Portrety
Zygmunt Hübner