Znamy zwycięzców

Dobiegła końca tegoroczna edycja Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych POKOT, cieszących się wielką popularnością wśród członków i wielbicieli teatrów amatorskich. Uczestników teatralnego maratonu, trwającego od 9 do 11 marca, gościł Teatr Lubuski w Zielonej Górze. Na jego scenie zaprezentowano aż piętnaście konkursowych spektakli.

Znamy zwycięzców Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych POKOT 2015o 11 marca, gościł Teatr Lubuski w Zielonej Górze. Na jego scenie zaprezentowano aż piętnaście konkursowych spektakli.

Rada artystyczna w składzie:

- dr Marek Chojnacki – kulturoznawca, reżyser, pracownik artystyczny w Instytucie Kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- dr Marek Zadłużny – choreograf, teoretyk tańca, dyplomowany artysta tancerz; wykładowca współczesnych form tańca na Uniwersytecie Zielonogórskim;
- Wojciech Brawer – aktor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, nauczyciel akademicki na Wydziale Lalkarskim PWST w Krakowie, filia we Wrocławiu;
- Agnieszka Moroz – krytyk teatralny i literacki, poetka, doktorantka wydziału filologii polskiej na Uniwersytecie Szczecińskim

zdecydowała się przyznać 5 tytułów laureata i równorzędnych nagród finansowych w wysokości 500 złotych. Otrzymali je:

1. Teatr „Avis" (Liceum Ogólnokształcące w Nowej Soli) – za kompozycję i kunszt wykonawczy scen zbiorowych.
2. Teatr „Trach!" (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze) – za pomysłowość i twórczą konsekwencję w kreowaniu postaci scenicznych.
3. Kamila Winkler (Zielonogórski Ośrodek Kultury) – za wiarygodność i siłę przekazu scenicznego.
4. Teatr Słowa (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze) – za kreację rzeczywistości scenicznej.
5. Teatr Anigrono (Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze) – za kulturę słowa i umiejętność budowania napięcia scenicznego.

Ponadto jury przyznało wyróżnienia i nagrody rzeczowe (w postaci warsztatów wokalnych, sesji zdjęciowych, współpracy z profesjonalnymi grafikami oraz zaproszeń do teatru) następującym uczestnikom:

1. Grupa Rewolucyjna (Uniwersytet Zielonogórski) – za dobór tematyki oraz jej twórczą interpretację.
2. Ponievash (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze) – za przesłanie i mistrzowską pointę.
3. Teatr zza boru – za podjęcie oryginalnej tematyki spektaklu.
4. Emancypantki (Uniwersytet Zielonogórski) – za interesujący i przemyślany dobór środków wyrazu.
5. Aleksandra Maliszewska (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze) – za ekspresję i odwagę sceniczną.
6. Maska (Miejski Dom Kultury w Rzepinie) – za bogactwo form aktorskich.
7. Przyjaciele (Warsztat Terapii Zajęciowej w Zielonej Górze) – za czytelność relacji między postaciami oraz stanów emocjonalnych, będących ich udziałem.
8. SzumSzelest (Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji w Zielonej Górze) za odkrywanie przyjemności i wartości bycia na scenie.
9. Teatr Nova (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „NOVA" w Łośnie) – za przeprowadzenie teatralnego dowodu na istnienie przeżyć magicznych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, gadżety, plakaty i upominki przygotowane przez organizatorów.

Członkowie rady artystycznej złożyli gratulacje nagrodzonym zespołom oraz ich opiekunom i zwrócili uwagę na fakt, iż z roku na rok poziom prezentowanych spektakli jest coraz wyższy. Pochwalili również odwagę aktorów-amatorów, stwierdzając, że coraz częściej sięgają oni po ważką tematykę i umiejętnie unoszą jej ciężar.Agnieszka Moroz
Dziennik Teatralny Szczecin
14 marca 2015