Współpraca

Współpraca: staż i wolontariat

Współpracujemy z młodymi miłośnikami teatru w każdym miejscu w Polsce, a chętnych do opiniowania najmniejszych nawet wydarzeń wprowadzamy w teatralne środowiska.

Mamy do zaoferowania kilka funkcji, które będą przydatne do sprawnego prowadzenia serwisu teatralnego.

1. Korektor
2. Researcher
3. Recenzent

Stanowiska:

KOREKTOR

Zakres obowiązków:
1) Sprawdzanie poprawności językowej tekstu zgodnie z zasadami gramatyki, ortografii i interpunkcji,
2) Poprawianie błędów,
3) Nanoszenie poprawek
Cel praktyk:
1) Wykorzystanie praktyczne umiejętności językowych
2) Nabycie doświadczenia korektorskiego
3) Korekta tekstów przeznaczonych do publikacji
Umiejętności:
1) Ugruntowanie wiedzy na temat praktycznego zastosowania języka
2) Poznanie charakterystyki pracy w redagowaniu tekstów dla wortalu internetowego
3) Ogólna orientacja w bieżącym repertuarze polskich teatrów
4) Poznanie specyfiki działalności organizacji pozarządowych
Wymagania:
1) Znajomość zasad języka polskiego
2) Sumienność
3) Precyzja i dokładność w sprawdzaniu tekstów
4) Dotrzymywanie terminów
5) Dobra organizacja pracy
6) Samodzielność
7) zaangażowanie

Researcher/ Redaktor mediów społecznościowych
Zakres obowiązków:
1) poszukiwanie informacji w ogólnodostępnych źródłach o bieżących wydarzeniach teatralnych
2) poszukiwanie ciekawostek teatralnych w ogólnodostępnych źródłach
3) uczestnictwo w konferencjach prasowych organizowanych przez instytucje teatralne
4) badanie wiarygodności informacji
5) wyszukiwanie grafik do artykułów internetowych
6) opracowanie cykli ciekawostek teatralnych
7) redagowanie tekstów na media społecznościowe
Cel praktyk:
1) wykorzystanie praktycznych umiejętności poruszania się w zasobach internetowych, mediach, innych ogólnodostępnych źródłach
2) poszerzenie wiedzy w zakresie zdobywania informacji
3) swobodne poruszanie się po portalach kulturalnych
4) praca w oparciu o media społecznościowe
Nabywane umiejętności:
1) znajomość funkcjonowania mediów społecznościowych
2) poznanie charakterystyki pracy w redagowaniu artykułów/tekstów dla wortalu internetowego
3) ogólna orientacja w bieżącym repertuarze polskich teatrów
4) selekcja dostępnych informacji
5) poznanie specyfiki działalności organizacji pozarządowych
Wymagania:
1) Dobra organizacja pracy
2) Samodzielność
3) zaangażowanie
4) cierpliwość
5) płynne poruszanie się w zasobach internetowych
6) znajomość specyfiki mediów społecznościowych

Recenzent
Zakres obowiązków:
1) uczestnictwo w wydarzeniach teatralnych
2) pisanie recenzji teatralnych
3) redagowanie tekstów krytycznych nt. wydawnictw piszących o teatrze
4) prowadzenie wywiadów z osobami reprezentującymi środowisko teatralne
Cel praktyk:
1) poszerzenie wiedzy o aktualnych wydarzeniach w polskim teatrze
2) płynne poruszanie się po wydarzeniach teatralnych
3) rzetelne opowiadanie o teatrze
4) poznawanie i doskonalenie warsztatu krytyka teatralnego
Umiejętności:
1) pisanie tekstów recenzenckich
2) formułowanie konstruktywnej krytyki dotyczącej obejrzanych wydarzeń teatralnych
3) swobodne prowadzenie rozmów o teatrze
Wymagania:
1) dobra organizacja pracy
2) samodzielność
3) odpowiedzialność
4) zaangażowanie
5) cierpliwość
6) znajomość aktualnych tendencji w polskim teatrze
7) podstawy wiedzy o teatrze

Jeśli jesteś zdecydowany wyślij cv w pdf, ze zdjęciem i zadzwoń.

Kontakt:
tel.: 509 916 531
e-mail: dziennik.teatralny@gmail.com

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia