Notice: Undefined index: banner1 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 65  
Notice: Undefined index: banner2 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 72  
Notice: Undefined index: banner3 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 79  

Jerzy Pleśniarowicz

Poeta, tłumacz literatury białoruskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, słowackiej i czeskiej, reżyser teatralny i radiowy, animator kultury.
Urodził się 7 stycznia 1920 w Jekaterynosławiu, Zmarł 13 stycznia 1978 w Rzeszowie.
Jego osoba na trwałe wpisała się w karty dziejów naszego teatru - przez ponad 20 lat (1952–1974) był kierownikiem literackim.
Z jego inicjatywy powstał w Rzeszowie Oddział Związku Literatów Polskich. Jako poeta zadebiutował w 1937 roku w czasopiśmie „Pion”, w 1939 roku opublikował tomik Śpiew pierwszy, a do końca wojny dwa kolejne.
W Lublinie, gdzie dorastał, był związany z kręgiem Czechowicza.
(W)

Notice: Undefined index: banner4 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 121 Notice: Undefined index: banner5 in /var/zpanel/hostdata/zadmin/public_html/kreatywna-fabryka_pl/public/nowa_grafika/Application/layouts/scripts/layout.phtml on line 124

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia