Adam Zagajewski

Wybitny poeta i eseista
Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Po wojnie jego rodzina została wygnana na Ziemie Odzyskane. Do matury Zagajewski mieszkał na Śląski, w Gliwicach. Potem wyjechał do Krakowa na studia filozoficzne i psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1976-1978 został objęty zakazem druku. Miało to związek z jego pracą jako korektora w miesięczniku "Znak". W roku 1979 wyjechał na roczne stypendium do Berlina Zachodniego, gdzie przebywał do roku 1981. Następnie wrócił do Krakowa. Tu zastał go stan wojenny.
Pod koniec1982 roku Adam Zagajewski podjął decyzję o emigracji ze względów osobistych. Za swój cel obrał Francję i zamieszkał w Courbevoie pod Paryżem. Do Polski na stałe powrócił w lipcu 2002 r. Wybrał wtedy Kraków. Nadal tworzył i prowadził działalność dydaktyczną.
Adam Zagajewski debiutował w r. 1967 wierszem w "Życiu Literackim". Jego debiut książkowy to tomik "Komunikat" (Kraków 1972).
Został laureatem wielu prestiżowych nagród m. in.: Nagrody "Zapisu" (1980), Nagrody Kościelskich (1975), Nagrody im. Kurta Tucholsky'ego szwedzkiego PEN Clubu (1985), Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, nagrody "Arki" i Prix de la Liberté francuskiego PEN Clubu (1987), nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1988), Międzynarodowej Nagrody Vilenica (1996), Nagrody Tranströmera (2000) i Nagrody Literackiej Fundacji im. Konrada Adenauera (2002).
Poeta zmarł 21 marca 2021 roku. Miał 75 lat.

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia